Ikuti Isa dan Islam di Facebook Ikuti Isa dan Islam di Tweeter

Muhammad – Adakah Nubuat Baginya di Alkitab?

Alkitab Diteliti‘Nubuat' secara bahasa berhubungan dengan kenabian. Satu ‘nubuatan’ menyatakan informasi atau berita tentang kejadian-kejadian di masa depan.

Kedatangan Isa Al-Masih Dinubuatkan Nabi Besar

Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih adalah “. . . seorang terkemuka di dunia dan di akhirat . . . .” (Qs 3:45). Layaklah bila seorang nabi besar menubuatkan kedatangan Isa Al-Masih, bukan?

Perhatikanlah nubuat yang disampaikan nabi besar Yesaya lima ratus tahun sebelum Isa Al-Masih datang. “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel” (Kitab Nabi Besar Yesaya 7:14). Dalam Injil, oleh malaikat Tuhan, Isa Al-Masih diberi nama “Imanuel”.

Siapa Yang Menubuatkan Kedatangan Muhammad?

Orang Islam percaya Muhammad adalah nabi akhir zaman. Dia juga dikenal sebagai penutup nabi-nabi sebelumnya. Sayangnya, tidak satupun ayat Alkitab yang berbicara tentang hal itu.

Memang pakar Islam ingin meneguhkan iman orang Islam akan kenabian Muhammad. Mereka berusaha untuk mencari ayat-ayat di Alkitab yang dapat diklaim sebagai nubuat kedatangannya. Namun, tidak satupun ayat-ayat tersebut yang mengarah ke sana.

Benarkah Alkitab Bicara Tentang Nabi Umat Islam?

Beberapa ayat Alkitab yang sering digunakan pakar Islam sebagai nubuat kedatangan Muhammad adalah:

Pertama: Taurat, Kitab Ulangan 18:18 Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini (Musa); Aku akan menaruh FirmanKu dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya”.

Ayat di atas adalah sabda Allah pada Musa. Allah mengatakan akan ada seorang nabi “dari antara saudara mereka”. Yang dimaksud dengan 'mereka' di sini adalah bangsa Israel. Jelas Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel, tetapi dari suku Quraysi.

Kedua: Taurat, Kitab Ulangan 34:10 “Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel”.

Sulit diterima akal mengapa umat Islam mengklaim ayat di atas sebagai nubuat untuk Muhammad. Pada hal jelas-jelas ayat tersebut tidak ada sedikitpun menyinggung tentang Muhammad.

Ketiga: Kitab Nabi Yesaya 29:12 “Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: ‘Baiklah baca ini,’ maka ia akan menjawab: ‘Aku tidak dapat membaca’”.

Menurut kepercayaan orang Islam, Muhammad tidak dapat baca tulis. Itulah alasan mereka mengklaim ayat di atas sebagai nubuat kenabian Muhammad. Benarkah?

Jelas ayat di atas tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Sebab bila disimak pada ayat selanjutnya, khususnya ayat 13 dan 14, ayat ini merupakan teguran keras dari Allah atas sikap bangsa Israel yang bebal. Jelas orang Islam tidak menganggap Muhammad bebal seperti bangsa Israel pada masa itu!

Keempat: Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16 “.....dan Ia (Allah) akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya”.

Siapa yang dimaksudkan sebagai ‘Penolong’? Ayat 17 menekankan bahwa ‘Penolong’ adalah Roh Kebenaran. Bukan manusia! Lebih lanjut dikatakan “dunia tidak dapat melihat Dia”. Memang, sebab ‘Penolong’ adalah Roh adanya.

Sayangnya, orang masih sering menggunakan ayat di atas sebagai nubuat untuk Muhammad. Mereka percaya yang disebut dengan 'Penolong' pada ayat di atas adalah nabi mereka.

Tidak Ada Nubuat Muhammad di Alkitab

Demikianlah beberapa ayat yang sering dikutip pakar Islam sebagai nubuat kedatangan Muhammad. Faktanya, tidak satupun ayat tersebut bicara tentang Muhammad. Hal inilah salah satu alasan mengapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi yang diutus Allah.

Selain itu, juga terdapat beberapa ajaran Muhammad yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dalam Injil dan Taurat (Seperti: Syahadat, naik haji, dll.).

Pengikut Isa Al-Masih Tidak Butuh Nabi Lain

Tetapi, alasan utama pengikut Isa Al-Masih tidak menerima Muhammad, karena mereka tidak membutuhkan nabi lain! Mengapa? Sebab mereka telah menerima jaminan keselamatan dari Isa Al-Masih. Bagi mereka, tidak ada keragu-raguan tentang Keselamatan dan Hidup Kekal di sorga.

Kiranya renungkanlah janji indah Isa Al-Masih berikut, “Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu” (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:2).

 

[Staff Isa dan Islam – Rindukah saudara mempunyai kepastian mengenai masuk sorga? Artikel tentang Keselamatan dalam Isa Al-Masih dapat membantu saudara mendapatkannya.]

 

Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan atas artikel ini, silakan menghubungi kami dengan cara klik link ini.

Berhubung banyak komentar yang masih belum kami balas, untuk sementara komentar tidak diterima.

Comments  

# tomy 2012-01-09 16:26
*
Saya pribadi sangat setuju, karena hanya Yesus Tuhan yang akan datang kedua kalinya ke dunia.

Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di bumi dan di sorga.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-11 20:15
~
Saudara Tomy,

Terimakasih atas komentar saudara. Terimakasih juga telah meluangkan waktu untuk mengunjungi situs kami.

Bila ada waktu, silakan juga mengunjungi dua situs kami lainnya. Yaitu www.isadanalquran.com dan www.isadanalfatihah.com.

Semoga artikel-artikel yang terdapat dalam situs ini bermanfaat bagi saudara.
~
SO
# kumbang 2012-01-10 01:01
*
“Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini (Musa)..."(Taurat, Kitab Ulangan 18:18).

Mari dikaji dua kata penting yaitu "saudara mereka" dalam Kitab Ulangan 18:18. Admin mengartikan "mereka" adalah bangsa Israel. Kalau begitu kata "saudara mereka" artinya nabi yang akan dibangkitkan adalah dari saudara bangsa Israel, bukan dari Israel.

Hal ini diperjelas lagi dengan Taurat, Kitab Ulangan 34:10: “Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel”.

Siapa saudara Israel itu? Tentulah bani Ismail. Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak lahirlah bani Israel dan dari bani Ismail lahirlah Muhammad sebagai penutup Nabi.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-12 11:54
~
Saudara Kumbang,

Pengertian "Saudara mereka” yaitu “dari antara mereka sendiri”. Jadi bukan dari luar keturunan Israel. Sebab yang dijanjikan Allah adalah Ishak, bukan Ismael.

"Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu! Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya."(Taurat, Kitab Kejadian 17:18-19).

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan suatu “perjanjian”. Jelas, perjanjian itu terikat pada Ishak saja. Ada apa dengan Ishak? Melalui Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Yakub beranak cucu menjadi satu bangsa yaitu bangsa Israel.

Dari bangsa Israel Allah menetapkan lahirnya para nabi. Para nabi bernubuat mengenai kedatangan Mesias yaitu Juruselamat manusia. Dan puncaknya kedatangan Mesias Sang Juruselamat manusia, Isa Al-Masih.
~
NN
# SITI MARYAM 2012-01-10 06:10
*
Staf Isa mengatakan: 'Penolong’ adalah Roh adanya.

Mengapa ini bukan penolong juga:

1. Kisah Rasul 6:5 (Stephanus dipenuhi Roh kudus),
2. 2Petrus 3:2 (Nabi yang Kudus),
3. Lukas 1:41 (Elisabeth penuh Roh kudus),
4. Hakim-hakim 3:9-10 (Otniel dihinggapi Roh Kudus),
5. Hakim-hakim 11:29 (Yefta dihinggapi Roh Kudus),
6. 2Tawarikh 20:14 (Yahaziel dihinggapi Roh Kudus),
7. Keluaran 31:1-3 (Bezaleel dipenuhi Roh Kudus),
8. 2Tawarikh 15:1 (Azarya dihinggapi Roh Kudus).
# Staff Isa dan Islam 2012-01-12 17:21
~
Saudara Siti Maryam,

Justru karena Penolong yang dijanjikan Isa Al-Masih adalah Roh, bukan manusia, maka Roh tersebut dapat menghinggapi manusia. Jelas manusia tidak dapat hinggap pada manusia lain bukan?

Seorang Kristen yang benar-benar telah menerima keselamatan dari Isa Al-Masih, di dalam diri mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tersebut yang akan menuntun mereka untuk dapat hidup berkenan di hadapan Allah.

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku…..." (Injil, Kitab Para Rasul 1:8)

“Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." (Injil, Rasul Lukas 12:12).
~
SO
# wito 2012-01-10 20:33
*
Kitab Nabi Besar Yesaya 29:12, “Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: ‘Baiklah baca ini,’ maka ia akan menjawab: ‘Aku tidak dapat membaca’”.

Kitab Yesaya ini digenapi dan diperjelas lagi di dalam Al-Quran: "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka..." (Qs 7:157)

Jadi jelas kedatangan Muhammad sudah dinubuatkan di Injil.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-11 20:13
~
Saudara Wito,

Memang tidak jarang umat Muslim mengutip ayat di atas sebagai nubuat kenabian Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka hanya membaca satu ayat tanpa memperhatikan ayat sebelumnya.

Ayat di atas adalah “peringatan” dari Allah bagi bangsa Israel yang bebal. Perhatikanlah ayat sebelumnya, “Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai" (Kitab Nabi Besar Yesaya 29:11).

Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa orang yang diperintah untuk membaca itu adalah orang yang tahu membaca, tetapi karena orang itu bebal dan “buta” secara rohani, maka dia tidak dapat membaca kitab itu. Dia melihat kitab itu seperti kitab yang termeterai.

Lebih jelas lagi ayat 13 mengatakan, “Dan Tuhan telah berfirman: "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan” (Kitab Nabi Besar Yesaya 29:13).

Maka, tidaklah benar isi Kitab Nabi Besar Yesaya 29:12 menubuatkan kedatangan Muhammad.
~
SO
# mikael 2012-01-11 00:02
*
Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16-17, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu".

Dan dipertegas lagi di Al-Quran: Dan ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Kitab sebelumKu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata". (Qs 61:16).
# Staff Isa dan Islam 2012-01-11 18:12
~
Saudara Mikael,

Kami kurang tahu Al-Quran versi mana yang saudara gunakan sehingga Al-Quran saudara Qs 61 ada 16 ayat. Sementara dua Al-Quran yang kami miliki, Qs 61 hanya berjumlah 14 ayat.

Bila saudara ingin mengatakan bahwa Qs 61:16 adalah penggenapan dari Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16-17 seperti yang saudara kutip di atas, kami katakan hal itu tidak benar.

Dikatakan bahwa: Roh itu akan menyertai selama-lamanya. Dan dunia tidak dapat melihat Roh itu.

Apakah hingga saat ini Muhammad masih ada di dunia? Jawabannya: Tidak! Sebab dia sudah mati. Apakah dunia tidak dapat melihat Muhammad? Jawabannya: Tidak! Sebab Muhammad bukan roh, tetapi manusia.

Dengan kata lain, Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16-17 bukan nubuat akan kenabian Muhammad.
~
SO
# domba nyasar 2012-01-11 00:30
*
Yesus berkata: "Aku akan mengutus penolong daripada Bapa kepada kamu. Dia adalah Spirit of truth yang akan mengajarkan Kebenaran tentang Allah. Dia akan memberikan kesaksian tentang Aku" (Injil, Rasul Besar Yohanes 15:26).

Semenjak Muhammad muda sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau diberi gelar 'Al-Ameen' atau 'Spirit of truth' maknanya orang yang dipercaya atau roh kebenaran. Gelaran tersebut diberikan oleh orang Arab dan di'iktiraf oleh semua orang termasuk bukan Islam juga tentang kejujuran beliau. Yesus juga merujuk kepada Counsellor akan datang sebagai Spirit of Truth.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-11 18:08
~
Saudara Domba Nyasar,

Berikut adalah isi lengkap dari ayat yang saudara kutip, “Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku” (Injil, Rasul Besar Yohanes 15:26)

Orang Islam dan para cendekiawan Muslim mengartikan “Roh Kebenaran” pada ayat di atas sebagai nubuat Isa Al-Masih akan Muhammad. Benarkah demikian?

Isa mengatakan: “Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa”. Berarti Roh ini datangnya dari Bapa. Dia adalah bagian dari Tri-Tunggal Allah. Yaitu Roh Kudus.

Lebih lanjut saudara dapat melihat pada Injil, Rasul Besar Yohanes 14:17, “yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.”

Maka, Roh Kebenaran yang dimaksud pada ayat yang saudara kutip bukan menunjuk pada Muhammad, melainkan Roh Kudus. Sebab Muhammad bukanlah roh, tapi manusia yang mempunyai wujud.
~
SO
# saykoseng 2012-01-11 05:36
*
Nubuat Muhammad. "Aku (Yesus) akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama- lamanya, yaitu Roh Kebenaran" (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16–17a).

Kata "Seseorang" tapi mengapa yang datang Roh? Roh itu tidak berwujud, tidak punya massa, berat dan bentuk. Roh bukan orang, oleh sebab itu gereja mengganti Ahmad dengan Roh Kudus.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-11 18:10
~
Saudara Saykoseng,

Mengapa yang datang Roh? Ya, karena memang yang dijanjikan Yesus adalah Roh Penolong. Bukan Manusia penolong.

Perhatikan ayat berikut, “Yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.” ( Rasul Besar Yohanes 14:17). Pada ayat ini lebih jelas Yesus menyebutkan ciri-ciri dari Roh Penolong tersebut.

Menjawab pertanyaan saudara tentang kata “seseorang”. Menurut saudara, kata apakah yang cocok untuk menunjukkan roh? Apakah dengan kata “sebuah”, “sehelai” atau ada kata yang lebih tepat selain kata “seorang”?.

Dengan kata lain, kata “seseorang” belumlah cukup untuk mengklaim bahwa ayat tersebut merujuk pada Muhammad. Dan kata “seseorang” tidaklah cukup menjadi alasan gereja mengganti Ahmad dengan Roh Kudus seperti yang saudara katakan.
~
SO
# alayboz 2012-01-18 09:13
*
[quote name="Bayu"]* Bukannya tidak ada nubuatan dalam Alkitab perihal Muhammad, namun kalian hanya tidak mengerti dan tidak menyadari tentang nubuatan yang mengarah kepada Muhammad atau kalian memang mengingkarinya?

To: Saudara Bayu,

Baca yang teliti dan jangan memaksakan kehendak bahwa di dalam Alkitab ada nubuatan tentang Muhammad.

Itu namanya anda memaksakan kehendak yang hanya hayalan anda sendiri. Atau anda para Muslim putus-asa dan iri bahwa Isa Al-Masih ada di Al-Quran sedangkan Muhammad tidak ada. Karena Muhammad tidak dinubuatkan menjadi Nabi.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-19 15:52
~
Salah satu alasan orang Islam mengatakan Injil dan Taurat dipalsukan, karena mereka tidak menemukan satu ayatpun dalam kitab suci tersebut berbicara tentang nabi mereka.

Memang ada beberapa ayat yang mereka klaim sebagai nubuat kenabian Muhammad. Namun sayang, setelah diselidiki tak satupun dari ayat tersebut berbicara tentang Muhammad.

Maka, wajar saja bila orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Sebab Allah tidak pernah berpesan lewat nabi-nabi-Nya, bahwa Dia akan mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad.
~
SO
# Eaglejohn Huang 2012-01-18 23:54
*
Quoting kumbang:

Buat Alayboy, perhatikan ucapan nabi Isa soal kedatangan nabi Muhammad di dalam Quran sbb:

Dan ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Kitab sebelumKu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata". (Qs 61:6).


Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat Synopsis Kovenan Allah, sedangkan nubuat-nubuat dalam Alkitab sangat berkaitan dan berakar dalam Synopsis ini, kemana hilangnya kovenan dibuat oleh Muhammad? Kemana Paskah di buat Muhammad?
# Staff Isa dan Islam 2012-01-20 12:14
~

Kitab Taurat, Zabur, kitab nabi-nabi, Amsal Sulaiman dan Injil adalah Firman Allah yang sama sekali tidak pernah menyinggung soal datangnya Muhammad. Hanya dalam kitabnya, Muhammad, menyatakan dirinya sendiri telah dijanjikan oleh Isa Al-Masih. Hal inilah yang menjadi akar persoalan teologis Islam dengan Kristen dan Yudaisme.

Seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan rasul, Muhammad mengalami kerisauan karena bangsanya tidak seperti bangsa Yahudi yang memiliki Musa sebagai nabi mereka, dan Kristen yang memiliki Isa Al-Masih (Muhammad mengira Isa Al-Masih adalah nabinya orang Kristen sebagaimana Musa nabinya orang Yahudi, padahal saat itu hingga saat ini umat Kristen tidak menyembah nabi karena Isa Al-Masih bukan nabi tetapi Tuhan).

Maka Muhammad membentuk agama Islam. Ia menjadi nabi dan rasul Islam berdasarkan pengalaman pribadinya.
~
NN
# Yehuda 2012-01-19 03:15
*
Setelah membaca pernyataan Saudara-saudara Muslim, saya dapat menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya pandangan pengikut Isa Al-Masih dan umat Muslim tentang Allah Yang Maha Kuasa itu berbeda.

Menurut pengikut Isa Al-Masih, Maha Kuasa berarti Allah berhak untuk berkehendak apapun bahkan yang menurut manusia mustahil, sedangkan Maha Kuasa menurut umat Islam adalah di mana Allah menjadi Maha Kuasa bila tidak menjadi sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kalau begitu Ke-Maha-Besaran Allah masih bisa terjangkau oleh umat Muslim.
# Staff Isa dan Islam 2012-01-20 12:18
~
Saudara Yehuda,

Walau berbeda dalam pemahaman tentang kemahakuasaan Allah, umat Muslim dan Kristen juga mempercayai Allah yang Esa adalah pencipta dari segala yang ada. Dan bahwa alam ciptaan Tuhan juga mencerminkan kekuasaan Tuhan.

Jika Allah adalah Pencipta berarti daripadanya segala sesuatu berasal. Allah Bagaikan Bapa Sorgawi bagi seluruh ciptaan. Sebagai Bapa tentu Allah tidak membiarkan ciptaan-Nya binasa. Dan sebagai Bapa tentu Allah tahu bahwa ciptaan-Nya, terutama manusia, terus menerus digoda oleh Iblis agar bersamanya di neraka kekal. Maka sebagai Bapa Sorgawi, Allah sendirilah yang datang menyelamatkan manusia. Menjadi sama dengan manusia agar manusia dapat mengenal-Nya.

Melalui suratan alam kita dapat petunjuk tentang Allah.

Bagaikan seorang ayah yang mengasihi anaknya dan berjuang agar anaknya dapat hidup, seperti itulah gambaran sederhana tentang kemahakuasaan Allah.
~
NN
# domba nyasar 2012-01-19 08:59
*
Taurat, Kitab Ulangan 18:18, “Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti Engkau ini (Musa);......"

Taurat, Kitab Ulangan 34:10, “Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel”.

Jawab:

Faktanya kesamaan antara Musa dan Muhammad sangat banyak. Yesus sendiri tidak bisa disamakan dengan Musa, terutama karena Yesus dianggap Tuhan oleh Kristen sedangkan Musa tidak pernah dianggap Tuhan.

Jika dikatakan "saudara mereka" diartikan bangsa Israel, maka nubuat ini akan kontradiksi dengan ayat yang menyatakan tidak ada Nabi dari Israel (Ulangan 34:10).

Ismail dan Ishaq bersaudara dan logikanya keturunan Ismail inilah yang dimaksud "saudara mereka".
# Staff Isa dan Islam 2012-01-20 12:21
~
Saudara Domba Nyasar,

Jangan hanya membaca ayat 10, tetapi baca juga ayat 11 sampai 12. Setelah ayat 10 seharusnya ada tanda “koma” bukan “titik” seperti yang saudara buat.

Lengkapnya seperti ini: “ Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.” (Taurat, Ulangan 34:10-12)

Yang dimaksud dengan tidak ada nabi selain Musa yaitu, tidak ada lagi nabi dalam hal mengadakan tanda-tanda mujizat seperti yang dilakukan Musa terhadap Firaun.

Setelah Musa masih ada banyak lagi nabi-nabi lainnya: Samuel, Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Natan, Maleakhi, Hagai, Yunus dan lain-lain. Para nabi tersebut lahir dari bangsa Yahudi.

Puncak dari pengutusan para nabi-nabi ialah kedatangan Isa Al-Masih untuk menggenapi seluruh Firman yang disampaikan para nabi tersebut. Penggenapan itu ialah pemberian jalan keselamatan bagi manusia melalui pengorbanan Isa Al-Masih.

Seperti tertulis: “Tentang Dialah (Isa Al-Masih) semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya (Isa Al-Masih), ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya (Isa Al-Masih)." (Injil, Kisah Para Rasul 10:43)
~
NN
# Staff Isa dan Islam 2012-01-20 09:55
~
Maaf kepada Pembaca situs ini, khususnya kepada pembaca yang komentarnya kami hapus.

Artikel di atas sedang membahas "Adakah Nubuat Tentang Kenabian Muhammad di Alkitab". Untuk itu, silakan saudara memberi komentar yang sesuai dengan artikel.

Komentar yang tidak sesuai dengan artikel, akan otomatis kami hapus.

Harap maklum!
# Muh Isa 2012-01-24 13:14
*
Yth. Staf IDI,

Sampai kapanpun perdebatan tidak akan ada habis-habisnya karena pembenaran disatu pihak akan menggugurkan pembenaran dipihak lainnya.

Kalau menurut Kristen, tidak ada nubuat Muhammad dalam Injil, itu wajar-wajar saja, karena kalau mengakuinya berarti akan otomatis akan menggugurkan Ketuhanan Yesus.

Jadi marilah kita sama-sama berjalan damai di atas kepercayaan masing-masing tanpa ada saling mengusik atau menghujat satusama lain.

Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2012-02-02 10:14
~
Tujuan situs ini bukan untuk berdebat, atau membenarkan pendapat orang lain dan membenarkan pendapat sendiri. Atau memaksakan pendapat pada orang lain. Melalui situs ini, kami hanya ingin menyampaikan informasi, di mana informasi tersebut adalah kebenaran firman Allah.

Siapapun dapat memberi tanggapan pada situs ini, selama itu mengikuti aturan yang sudah kami tetapkan.

Menurut kami, selama diskusi yang dilakukan dengan menjunjung tinggi sopan santun dan saling menghargai, maka tidak akan terjadi perdebatan seperti yang saudara khawatirkan.
~
SO
# kumbang 2012-01-26 05:17
*
Perhatikan Injil:

"Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu" (Yohanes 14:16-17)

Dipertegas di Al-Quran:
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Kitab sebelum-Ku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata" (Qs 61:6).
# Staff Isa dan Islam 2012-02-02 10:15
~
Yang dimaksud oleh Isa Al-Masih pada Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16-17 adalah Roh Kebenaran, atau lebih dikenal dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Isa Al-Masih, maka dirinya akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memimpin mereka untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah.

Roh Kebenaran yang dijanjikan Isa Al-Masih: Adalah Roh, tidak dapat dilihat manusia, Dia menyertai manusia selamanya, dan diam dalam diri manusia.

Muhammad: Dia manusia, bukan Roh, dapat dilihat, sekarang sudah tidak ada karena sudah mati, tidak dapat diam dalam diri manusia.

Qs 61:6, bila memang benar Isa Al-Masih pernah menubuatkan Muhammad, mengapa nubuat tersebut justru ada di Al-Quran. Tidak pada kitab-kitab sebelumnya?

Lihatlah Isa Al-Masih, ribuan tahun sebelum kedatangan-Nya ke dunia, banyak nabi-nabi yang menubuatkan, salah satunya adalah Nabi Besar Yesaya.

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.” (Kitab Nabi Besar Yesaya 9:5)
~
SO
# Sarah 2012-01-26 08:21
*
Quoting kumbang:
Perhatikan injil:
"...Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu". (Yohanes 14:16-17)


Apakah Muhamad tidak dapat diterima, tidak dilihat dan tidak dikenal oleh dunia? Apakah Muhamad menyertai manusia, sedangkan secara logika dia sudah lama meninggal? Apakah Muhamad diam di dalam orang-orang? Bagaimana bisa, dia manusia bukan roh.
# Staff Isa dan Islam 2012-02-02 10:15
~
Untuk memperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Muslim bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, mereka berusaha untuk mengklaim ayat-ayat dalam Injil dan Taurat sebagai nubuat kenabian Muhammad.

Salah satu ayat yang mereka klaim adalah Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16-17. Disadari atau tidak, satu hal yang pasti, tidak sedikitpun ayat tersebut mengarah pada Muhammad. Dan memang kenyataannya, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menubuatkan kenabian Muhammad.
~
SO
# coba tanya 2012-02-08 22:13
*
Muhammad bukanlah nabi, tidak ada satupun sifat kenabian dalam diri Muhammad. Muhammad hanyalah seorang pedagang yang menjadi panglima perang.

Jika banyak orang menganggap Muhammad adalah nabi, maka genaplah nubuat di dalam Alkitab bahwa nabi palsu akan muncul untuk mencobai umat manusia.
# Staff Isa dan Islam 2012-02-09 16:58
~
Muhammad adalah orang yang mendirikan agama Islam, sekaligus nabi umat Muslim. Dasar keimanan seorang Muslim adalah mengakui bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah. Seorang Islam yang tidak mengakui kenabian Muhammad, akan dianggap murtad/kafir.

Namun, kenabian Muhammad hanya dapat diterima oleh orang Islam. KeKristenan sendiri menolak kenabian Muhammad. Mengapa? Sebab Taurat, Kitab Nabi-nabi, dan juga Injil tidak pernah memuat Muhammad sebagai nabi akhir zaman.

Selain itu, orang Kristen tidak membutuhkan nabi. Mereka hanya membutuhkan Pribadi yang dapat membawa mereka pada Kemuliaan Allah dan menjamin keselamatan mereka.

Bila ada yang dapat menjamin keselamatan sorgawi, apakah kita harus meninggalkannya dan mengikuti yang lain, yang tidak dapat memberi jaminan keselamatan sorgawi?

"Isa bersabda: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:6).
~
SO
# gatot koco 2012-02-09 11:47
*
Apapun katanya, apapun ajarannya tetap Tuhan Yesus lah jalan kebenaran dan hidup.

Isa Al-Masih lah yang akan datang nanti untuk menghakimi manusia. Kristen adalah agama yang paling sempurna dan saya sudah buktikan itu semua.
Percayalah!
# Staff Isa dan Islam 2012-02-09 17:00
~
Semua umat beragama tentu menganggap 'agama'nya lah yang paling sempurna. Hal ini tentu wajar. Sebab, bagaimana mungkin dia akan tetap memeluk satu agama, bila dia mengetahui bahwa agama tersebut tidak benar.

Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa 'agama' tidak dapat menyelamatkan seseorang. 'Agama' hanyalah sebuah aturan yang dibuat manusia, menjadi pedoman hidup untuk dapat mengenal dan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Sedangkan tentang 'Keselamatan', hanya ada satu Pribadi yang dapat menjaminnya. Yaitu Allah itu sendiri. Karena belas kasih Allah, Dia datang ke dunia dalam rupa manusia Isa Al-Masih, agar setiap orang yang menerima-Nya sebagai Juruselamat tidak akan binasa dalam kekekalan.

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
(Injil, Rasul Besar Yohanes 3:16).
~
SO
# Guest 2012-02-23 15:48
*
Allah sudah mengatakan kepada Musa bahwa kelak Dia akan membangkitkan seorang nabi sesudah Musa yang ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Nabi yang akan datang itu berasal dari kalangan saudara Bani Israel. Siapakah yang dimaksud saudara Bani Israel itu? Tentunya bukan orang Israel melainkan Bani Ismail karena Ismail adalah saudara Ishak, leluhur Israel.

2. Nabi itu sama ciri-cirinya seperti Musa. Diantara beberapa persamaan ciri-cirinya adalah: Musa lahir normal punya ayah dan ibu sementara Muhammad juga sama.

Jadi apa lagi yang perlu dipertanyakan?
# Staff Isa dan Islam 2012-02-29 11:58
~
1. Atas dasar apakah saudara menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “saudara Bani Israel” adalah “Bani Ismail”?

Orang Islam sering menghujat bahwa Injil sudah tidak murni, banyak revisi, banyak campur tangan manusia. Namun kenyataannya orang Islam-lah yang melakukan campur tangan tersebut, dengan seenaknya mengartikan isi Alkitab sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri

2. Apakah hanya karena Muhammad mempunyai ayah dan ibu, sehingga saudara dapat mengklaim ayat di atas sebagai nubuat Musa terhadap Muhammad? Jelas hal itu masih jauh dari cukup sebagai pembenaran bahwa ayat di atas nubuat untuk nabi saudara.
~
SO
# Guest 2012-02-24 03:05
*
Saya Anto, saya mau tanya:

1. Sebenarnya apakah tujuan Muhammad datang kedunia ini, sehingga dia dikatakan nabi akhir zaman?

2. Al-Quran itu sebenarnya dibuat untuk tujuan apa? Apakah untuk mengatakan tentang Muhammad sebagai nabi yang diutus Allah untuk membawa umat manusia kejalan kebenaran? Atau dibuat untuk membuat pengikut Isa Al-Masih berpaling kepada ajaran Muhammad?
# Staff Isa dan Islam 2012-02-29 11:57
~
Saudara Anto,

Sepertinya pertanyaan saudara di atas lebih layak ditujukan kepada orang Islam. Namun, karena saudara telah menanyakan kepada kami, maka kami akan mencoba menjawabnya berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kitab suci.

1. Kenabian Muhammad sebagai nabi akhir zaman hanya diakui umat Muslim. Sedangkan Kekristenan tidak mengakuinya sebagai nabi akhir zaman. Mengapa? Karena pengikut Isa Al-Masih telah mendapat jaminan keselamatan dan hidup kekal dari Isa Al-Masih. Maka, mereka tidak membutuhkan nabi lain, apa lagi nabi tersebut belum tentu dapat menunjukkan jalan yang lurus menuju pada Allah.

2. Sebagaimana Muhammad ditolak orang Kristen sebagai nabi akhir zaman, demikian juga halnya dengan Al-Quran. Orang Kristen tidak menerimanya sebagai firman Allah. Mengapa? Karena terdapat banyak ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Bila memang benar Al-Quran perkataan Allah, seharusnya isinya tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, karena Allah tentu adalah Allah yang konsiten dengan perkataan-Nya.
~
SO
# nimbrung 2012-02-28 23:44
*
To: Anto,

Allah yang Maha pencipta alam semesta beserta segala isinya, juga Maha mengetahui segala yang akan terjadi hingga diakhir zaman nanti. Jadi jelas kalau kehadiran Muhammad telah dinubuatkan sejak Nabi Adam.

Muhammad datang membawa rahmat bagi semesta alam, karena sejak kehadirannya sesuai dengan janji Allah, tidak ada lagi laknat Allah bagi manusia yang berpaling dari-Nya seperti halnya umat terdahulu.

Al-Quran diturunkan sebagai penerang dan pelengkap dari Kitab-kitab suci sebelumnya dan jadi mujizat yang akan terbukti kebenarannya hingga akhir zaman nanti.

Dalam Islam, manusialah yang mencari Tuhan dengan menggunakan karunia akal untuk bisa melihat kebenaran.
# Staff Isa dan Islam 2012-02-29 15:51
~
Saudara Nimbrung,

Baik dalam Injil, Taurat dan Kitab Nabi tidak ada bukti otentik yang dapat diajukan sebagai nubuat kenabian Muhammad. Akibatnya, sulit untuk mempercayai perkataan saudara, bahwa Muhammad sudah dinubuatkan sejak zaman Adam.

Apakah yang saudara maksud dengan kalimat “tidak ada lagi laknat Allah bagi manusia yang berpaling dari-Nya”?. Bukankah justru Allah dalam Al-Quran bicara lebih kejam daripada Allah yang berbicara pada kitab-kitab sebelumnya?

“Perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama semata-mata bagi Allah”
(Qs 8:39). Masih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan perang dan pembunuhan.

“Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini" (Injil, Rasul Markus 12:31).

Allah dalam Al-Quran bicara tentang jihad, perang, dan pembunuhan. Sementara Allah dalam Injil mengatakan 'kasih' adalah hukum kedua yang terutama.

Bagian manakah yang diperlengkapi dan menjadi penerang dari ajaran Al-Quran?
~
SO
# auralius 2012-03-01 20:10
*
Nubuat bukanlah sesuatu yang sakral. Jika Yesus saja dinubuatkan oleh sesama manusia (Yesaya), apa artinya? Bukankah Yesaya juga manusia?

Sedangkan Muhammad, bukankah ia membawa ajaran "langsung" dari Allah? Jadi menurut saya Muhammad punya pengaruh yang tegas dan bisa bersaing dengan Yesus, sekalipun tanpa nubuat. Bukankah lebih baik melihat isi Kitabnya daripada orangnya?

Saya bukan Muslim maupun Kristen.
# Staff Isa dan Islam 2012-03-07 11:21
~
Saudara Auralius,

Nubuat merupakan pernyataan dari Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi, namun akan terjadi di masa yang akan datang melalui orang-orang pilihan Allah, yaitu para nabi. Jika kedatangan Isa Al-Masih telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh para nabi dan telah dinubuatkan dalam kitab terdahulu, bukankah berarti Isa tokoh yang penting, bukan pribadi yang biasa.

Esensinya bukanlah persaingan antara Isa Al-Masih dan Muhammad mengenai siapa yang paling hebat. Karena kedatangan Isa Al-Masih bukan untuk menunjukan kehebatan-Nya. Tetapi justru memberikan teladan kerendahan hati bagi umat-Nya. Bahwa Allah telah merendahkan diri-Nya menjadi manusia untuk membersihkan manusia dari dosa najisnya. Dialah Isa Al-Masih.

Jelas Isa Al-masih tidak dapat disamakan dengan nabi lainnya karena nabi hanyalah manusia biasa, sedangkan Isa Al-Masih bukanlah manusia biasa. Isa adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu kedatangan-Nya telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Allah sendiri melalui para nabi
~
NN
# salman 2012-03-05 01:16
*
Ditemukan Injil Kuno Yang Memuat Nubuat Kedatangan Nabi Muhammad

Sebuah Injil berusia 1.500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditemukan di Turki. Kabarnya, Gereja Vatikan telah meminta secara resmi kepada pemerintah Turki untuk melihat Injil yang tersimpan selama 12 tahun di negara tersebut. Menteri Budaya dan Pariwisata Turki, Ertugul Gunay mengatakan sejalan dengan keyakinan Islam, Injil ini memperlakukan Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Fakta ini, sekaligus menolak ide konsep Tritunggal dan penyaliban Yesus.

Sudah tidak terbantahkan!
# Staff Isa dan Islam 2012-03-05 21:24
~
Saudara Salman,

Informasi yang sangat menarik. Dapatkah saudara menyebutkan sumber dari informasi tersebut? Dan sudahkah ada pernyataan bahwa informasi itu adalah valid 100%?

Jika memang benar ada Injil Kuno itu, sudahkah diselidiki bahwa apa yang tertulis di dalam benar-benar dapat dipercaya?.

Kiranya saudara dapat memberi penjelasan atas pertanyaan-pert anyaan kami di atas.
~
SO
# Benjamin Gates 2012-04-28 23:51
*
Satu lagi nubuat tentang Muhammad,

Yohanes 16:13 "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 16:14 Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku”.
# Staff Isa dan Islam 2012-04-30 10:31
~
Saudara Benjamin,

Dari kalimat pertama pada ayat di atas saja sudah dapat dipastikan bahwa ayat tersebut bukan nubuat bagi Muhammad. Dikatakan “Roh Kebenaran”.

Apakah menurut saudara Muhammad adalah Roh? Bukankah dia adalah manusia yang mempunyai wujud dan tubuh sama seperti saudara?
~
SO
# Benjamin Gates 2012-05-01 10:39
*
Quoting Staff Isa dan Islam:
~
Saudara Benjamin,

Dari kalimat pertama pada ayat di atas saja sudah dapat dipastikan bahwa ayat tersebut bukan nubuat bagi Muhammad. Dikatakan “Roh Kebenaran”. Apakah menurut saudara Muhammad adalah Roh? Bukankah dia adalah manusia yang mempunyai wujud dan tubuh sama seperti saudara?
~
SO

Dalam Kidung Agung 5:16 Nabi Muhammad disebut dengan nama dalam bahasa ibrani "hikko mamittakim we kullo muhammadim zehdoodeh wa zehraee bayna jerusalem".
# Staff Isa dan Islam 2012-05-02 16:14
~
Saudara Benjamin,

Sepertinya saudara cukup gigih mencari dalam Alkitab tentang nubuat nabi saudara. Sampai-sampai saudara mengutip ayat yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan nabi saudara. Tetapi saudara bersikeras mengatakan bahwa ayat tersebut bicara tentang nabi saudara.

Inilah isi lengkapnya ayat dari Kidung Agung: “Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem” (Kitab Kidung Agung 5:16).

Bagaimana mungkin saudara mengatakan ayat tersebut menubuatkan Muhammad, sedangkan Kitab Kidung Agung isinya menerangkan bahwa cinta dilukiskan sebagai sesuatu yang “lebih kuat dari maut”.

Bila saudara bicara tentang nubuat, jelas nubuat ini lebih tepat diarahkan pada Isa Al-Masih. Lihatlah bagaimana Dia rela memberi nyawa-Nya dan mati di salib. Semua karena Dia mengasihi manusia, termasuk saudara Benjamin.
~
SO
# Benjamin Gates 2012-05-02 17:48
*
Quoting Staff Isa dan Islam:
~
Saudara Benjamin,

Inilah isi lengkapnya ayat dari Kidung Agung: “Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem” (Kitab Kidung Agung 5:16).

Bagaimana mungkin saudara mengatakan ayat tersebut menubuatkan Muhammad, sedangkan Kitab Kidung Agung isinya menerangkan bahwa cinta dilukiskan sebagai sesuatu yang “lebih kuat dari maut”.

SO

Kata Muhammadim adalah nama orang dengan imbuhan im, anda tidak bisa mengubah nama orang sesukanya menjadi "segala sesuatu padanya menarik". Contoh apabila seseorang bernama Mr. Black maka kita tidak bisa memanggilnya dengan nama Pak Hitam.
# Staff Isa dan Islam 2012-05-11 17:03
~
Saudara Benjamin,

Kami sarankan saudara dapat membaca Kitab Kidung Agung dari awal hingga akhir, juga pelajarilah latar belakang dari penulisan Kitab tersebut. Dengan demikian saudara akan dapat mengerti apakah benar dalam Kitab tersebut ada nubuat bagi Muhammad. Dan apakah benar Kitab Kidung Agung 5:16 adalah nubuat bagi Muhammad?
~
SO
# Wepe 2012-05-14 10:40
*
Saya mau tanya: atas dasar apa umat Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi?

Terimakasih.
# aris harjita 2012-05-22 11:36
*
Muhammad tertulis dalam Injil Yohanes 10:10: “Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperoleh kelimpahan”
# Staff Isa dan Islam 2012-05-23 16:22
~
Saudara Aris,

Dari ayat yang saudara kutip di atas, kami tidak menemukan satu kata pun yang mengacu pada Muhammad.

Dapatkah saudara menjelaskan maksud dari pernyataan saudara di atas, dan bagian manakah dari isi ayat tersebut yang menunjuk pada Muhammad?
~
SO
# aris harjita 2012-05-30 11:33
*
Quoting Staff Isa dan Islam:
~
Saudara Aris,

Dari ayat yang saudara kutip di atas, kami tidak menemukan satu kata pun yang mengacu pada Muhammad. Dapatkah saudara menjelaskan maksud dari pernyataan saudara di atas, dan bagian manakah dari isi ayat tersebut yang menunjuk pada Muhammad?
~
SO

Karena terlalu banyak orang Kristen yang dibunuh karena tidak mau memeluk Islam, yang dilakukan oleh Muhammad pada perkembangannya , termasuk istri Muhammad dari Yahudi yang ayahnya dibunuh pemeluk Islam yang akhirnya meracuni Muhammad. Perang yang dilakukan Muhammad adalah untuk dapat rampasan, agama dan wanita.
# Staff Isa dan Islam 2012-06-09 13:13
~
Saudara Aris,

Kami semakin bingung dengan komentar saudara. Awalnya saudara mengutip Injil Yohanes 10:10, “Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperoleh kelimpahan” sebagai nubuat kenabian Muhammad.

Ketika kami minta saudara menjelaskan alasan saudara, mengatakan ayat tersebut nubuat bagi Muhammad, saudara justru memberi alasan yang tidak berhubungan sama sekali.

Memang tidak sedikit ayat-ayat dari Injil yang diambil oleh umat Muslim dan mengklaim sebagai nubuat bagi Muhammad. Inilah usaha umat Muslim untuk memastikan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dijanjikan Isa Al-Masih.

Sayangnya, tak satu pun dari ayat-ayat tersebut dapat membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan Isa, sebab memang Isa Al-Masih tidak pernah menjanjikan nabi/rasul setelah Dia naik ke sorga.

“Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan”
(Injil, Rasul Markus 13:22)
~
SO
# petualang 2012-06-26 23:14
*
Staff IDI,

Nubuat tentang nabi terakhir Yesus sampaikan melalui kitab Yohanes 14 dengan nama Parakletos. Dalam Matius bisa anda baca pada pasal 21:33-43. Injil karangan Matius, Yesus memberitakan nubuat tentang kebiasaan orang-orang Yahudi yang gemar membunuh nabi-nabi termasuk nubuat akan terbunuhnya dirinya (Yesus) dan akan datangnya Nabi terakhir dari non Yahudi melalui sebuah perumpamaan yang indah.
# Staff Isa dan Islam 2012-07-03 22:07
~
Saudara Petualang,

Dalam Injil, Rasul Matius 21:33-43 adalah perumpamaan. Dimana ketika Allah mengutus nabi-nabi kepada bangsa Israel, beberapa dari nabi-nabi tersebut dibunuh karena berita yang mereka bawa. Sedangkan anak pemilik kebun yang telah diutus ke kebun anggur dan dibunuh oleh para penggarap kebun, adalah Isa Al-Masih bernubuat tentang kematian-Nya yang akan datang.

Jadi, bukan dan tidak ada nubuat akan datangnya nabi terakhir dari non Yahudi. Sama sekali tidak ada dalam ayat tersebut.

Perlu saudara ketahui bahwa dulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, tetapi pada akhir zaman ini melalui Isa Al-Masih (Injil, Surat Ibrani 1:1-2). Jadi, kami tidak memerlukan nabi lain.
~
DA
# petualang 2012-07-13 17:34
*
Staff Isa dan Islam,

Ayat 40-43 kitab Matius adalah nubuat tentang Parakletos (versi kitab yohanes)/nabi utusan Tuhan. Perhatikan percakapan Yesus pasca nubuat terbunuhnya diri Yesus.

21:40 "Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-pengg arap itu?"

Orang-orang Yahudi mengira tuan kebun itu akan membinasakan penggarap jahat itu. Akan tetapi Yesus justru membuka ingatan mereka akan sebuah nubuat

"Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu. Kerajaan Tuhan akan Allah serahkan kepada bangsa dari "batu penjuru (nabi terakhir)" (ayat 41-42)
# Staff Isa dan Islam 2012-07-17 12:07
~
Saudara Petualang,

Di bawah ini saya kutip dengan lengkap isi ayat Injil Matius 21:40-42.

"Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-pengg arap itu?" Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-pengg arap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka: "Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita”

Bandingkan dengan tulisan saudara di atas.

Perhatikan baik-baik, tidak satu pun ucapan Yesus pada ayat tersebut yang dapat diklaim sebagai nubuat nabi terakhir.

Bila tidak keberatan, dapatkah saudara menjelaskan atas dasar apa saudara menambah dan mengurangi ayat di atas sehingga makna ayat tersebut berubah?

Saudara Petualang, bila saudara membaca mulai dari ayat 33 hingga ayat 46, maka saudara akan mengerti makna dari ayat tersebut. Di sana dijelaskan bahwa Yesus memberi perumpamaan kepada iman-iman kepala dan juga orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah.

Dan Yesus mengatakan, bagi orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam Kerajaan Allah. Maka, apa gunanya seseorang mengerti dengan benar kitab sucinya bila kehidupannya tidak berkenan di hadapan Allah?
~
SO
# petualang 2012-07-19 08:10
*
Staf Isa dan Islam,

Kalau anda potong sampai ayat 42, memang tidak nampak adanya nubuatan. Akan terlihat nubuatannya jika anda sambungkan antara ayat 42 dan 43. Dari ayat 23-46 gambaran umumnya, seperti yang anda katakan" Yesus memberi perumpamaan kepada iman-iman kepala dan juga orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah".

Rentettannya: 23-32 Yesus mengingatkan mereka, kenapa tidak taat pada ajaran Yohanes padahal Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, (32). Ayat 33-40 mengkritik melalui perumpamaan, kebiasaan mereka membunuh Nabi termasuk nubuatan akan terbunuhnya Yesus. Ayat 41-43 adalah nubuatan tentang pindahnya Kerajaan Allah dari bangsa Yahudi ke bangsa lain, yaitu bangsanya "Batu Penjuru" yang menjadi utusan terakhir.
# Staff Isa dan Islam 2012-07-19 11:12
~
“ayat 41-43 adalah nubuatan tentang pindahnya kerajaan Allah dari bangsa Yahudi ke bangsa lain yaitu bangsanya "batu penjuru" yang menjadi utusan terakhir.”

Saudara Petualang, kalimat di atas adalah pernyataan saudara yang kami kutip.

Sehubungan dengan pernyataan saudara di atas, kami ingin mengajukan pertanyaan dan kiranya saudara berkenan untuk menjelaskannya.

1. Menurut saudara, apakah yang dimaksud dengan “Kerajaan Allah”?

2. Bangsa apakah bangsanya “Batu Penjuru” dan siapakah yang dimaksud dengan “Batu Penjuru” itu?
~
SO
# Petualang 2012-08-04 22:16
*
Staff IDI,

Tentunya anda mengerti bahwa Yesus berbicara dengan mempergunakan sebuah perumpamaan. Dari penuturan Yesus tersebut bisa kita fahami bahwa selama ini Bangsa Yahudi dari generasi-kegene rasi selalu mewarisi kerajaan Allah. Karena dari bangsa Yahudilah Allah mengutus dan mengangkat Nabi sebagai petunjuk pada Jalan kebenaran.

Namun karena kebiasaan ulama-ulama Yahudi yang suka membunuh Nabi utusan Tuhan dan mempolitisasi ajaran Taurat dan ajaran para Nabi, akhirnya Allah memindahkan kerajaan-Nya dari bangsa Yahudi ke bangsa lain. Suatu bangsa dimana seorang nabi yang dinubuatkan dengan istilah "Batu Penjuru" akan muncul.

Batu penjuru inilah yang disebut oleh Yohanes dalam kitabnya dengan kata Yunani "Parekletos". Sang Nabi terakhir. Siapakah Parakletos itu? dan darimana ia berasal? ini persoalan iman anda. Jika anda tidak percaya Muhammad, berarti secara keimanan kalian berada dalam masa penantian. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi sedang menantikannya.
# Staff Isa dan Islam 2012-08-08 15:23
~
Saudara Petualang,

Kami sependapat dengan saudara, bahwa melalui bangsa Yahudi Allah mengutus dan mengangkat nabi sebagai petunjuk pada Jalan Kebenaran.

"Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya (Isa Al-Masih), yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta." (Injil, Surat Ibrani 1:1-2)

Demikian dengan jelas Isa Al-Masih mengatakan bahwa “Akulah jalan dan kebenaran . . .” (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:6). Isa Al-Masih adalah jalan baca di sini: http://tinyurl.com/7gembha.

Maka, umat Kristen tidak memerlukan nabi lain, karena Kalimat Allah/Isa Al-Masih adalah Allah, yang sudah datang sendiri ke dunia. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dengan menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima.

Saudaraku, “Batu Penjuru” adalah Isa Al-Masih. Sedangkan Parakletos (Roh Kebenaran) adalah Roh Kudus. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca di url ini: http://tinyurl.com/d6tfsdu
~
DA
# Hamba Allah 2012-08-08 08:55
*
Injil Kenyataan pasal 19 ayat 11-12, disebutkan nubuat tentang Nabi Muhammad: “Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: “yang setia dan yang benar”, Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri”

Dalil Alkitab di atas sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus, karena:

1. Yesus tak pernah mengendarai kuda putih, tetapi Yesus hanya naik keledai

2. Muhammad-lah yang memiliki panggilan yang amanah dan besar (Setia dan Benar)

3. Di dalam ayat ini dijelaskan kedudukan Nabi Muhammad di dalam pemerintahan dunia. Banyak mahkota berarti banyak kedudukan seperti jabatan Nabi, Panglima Perang, Pemimpin Negara, pemutus Hukum. Nabi Muhammad digelari orang sebagai “orang yang dipercaya dan benar” atau “Al Amin” dan mempunyai sifat siddiq artinya yang benar.
# Staff Isa dan Islam 2012-08-09 11:50
~
Saudara Hamba Allah,

Maaf, kami tidak pernah melihat dalam Alkitab ada yang disebut dengan “Injil Kenyataan”

Karena itu, yah, tentu kami tidak mempercayai kebenaran dari komentar saudara di atas. Kami tidak tahu saudara mengutip ayat tersebut dari kitab suci mana.
~
SO
# cak giminmin 2012-10-04 15:36
*
Bahasan yang cukup menarik, tapi sayang baru saat ini saya tertarik.

1) Sebelumnya anda mengatakan bahwa Muhammad tidak bertatap muka dengan Allah, sepertinya anda harus belajar Islam lebih dalam lagi. Musa berhadapan dengan Allah secara langsung untuk menerima 10 perintah Allah dan Muhammad berhadapan langsung dengan Allah untuk menerima perintah sholat.

2) Bukankah Nabi Musa juga sholat seperti Nabi Muhammad? Lihat juga di Mazmur 95:6, Keluaran 12:27, Mazmur 119:62.

3) Nabi Musa berperang demikian juga Nabi Muhammad. Baca Mazmur 45:3-4 Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu!

Dan saudara bani Israil dari Ishaq adalah bani Ismail, bukankah Muhammad dari bani Ismail?
# Staff Isa dan Islam 2012-10-05 19:41
~
Saudara Cak Giminmin,

Terimakasih bila akhirnya saudara tertarik lagi untuk memberi komentar di forum ini. Semoga komentar-koment ar dari saudara adalah komentar membangun dan dapat menambah wawasan para pembaca lainnya.

1) Benarkah Muhammad pernah bertatap muka dengan Allah? Kiranya saudara tidak keberatan untuk berbagi informasi, pada surah manakah di Al-Quran yang menjelaskan bahwa Muhammad pernah bertatap muka dengan Allah. Sebab setahu kami, Jibril selalu menjadi perantara antara dia dengan Allah.

2) Sebelumnya pada point1 saudara mengatakan Muhammad menerima perintah sholat dari Allah. Dengan kata lain, perintah sholat baru ada setelah Muhammad. Lalu, bagaimana mungkin saudara mengatakan Musa juga sholat? Adapun alasan saudara mengutip ayat-ayat di atas, semata-mata karena di ayat tersebut terdapat kata “sujud menyembah”.

Saudara Cak Giminmin, sebagai seorang Muslim apakah saudara tahu gerakan-gerakan tubuh dan hafalan ketika sholat? Dan apakah gerakan serta hafalan tersebut sama seperti yang disebutkan pada ayat-ayat yang saudara kutip?

3) Kitab Mazmur tidak ada hubungannya dengan Musa. Kitab Mazmur ditulis oleh Nabi Sulaiman. Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman berada dalam era yang cukup jauh berbeda. Dan lagi, ayat yang saudara kutip tidak ada hubungannya dengan perang. Sebelum membaca ayat 3-4, perhatikanlah perikop dari ayat tersebut, yaitu “Nyanyian Pada Waktu Pernikahan Raja”. Jelas tidak ada hubungannya dengan perang.

Maka sekali lagi kami sampaikan, Alkitab atau Isa Al-Masih tidak pernah menubuatkan Muhammad sebagai nabi akhir zaman.
~
SO
# cak giminmin 2012-10-05 22:26
*
Terimakasih atas tanggapannya.

Anda bertanya tentang peristiwa tersebut di dalam Al-Quran, sekarang coba anda buka Qs 17:1 lalu buka juga QS. 53.1-16. Kemudian untuk masalah gerakan sholat, coba bandingkan ayat-ayat tersebut dengan ayat ini: "Bersihkanlah rumah-ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud". (Qs. 2:125).

Kitab Mazmur memang tidak ada hubungannya dengan Nabi Musa. Karena nabi-nabi terdahulu, baik Sulaiman, Daud, Musa, Ibrahim atau Isa semuanya menunaikan sholat dengan gerakan yang relatif hampir sama. Karena Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya, maka sholat yang sempurna adalah seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad. Semoga bermanfaat buat anda. Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2012-10-13 20:10
~
Saudara Cak Giminmin,

Hanya Allah yang sempurna maka Allah membuat jalan kepada-Nya sebagai suatu ajaran yang juga sempurna. Adalah ganjil jika kepercayaan terhadap Dia yang diajarkan oleh Ibrahim, Musa, Daud dan puncaknya pada Isa Al-Masih ternyata kurang sempurna sehingga membutuhkan agama penyempurna.

Firman Allah yang ditulis oleh Musa sampai para murid Isa Al-Masih tidak pernah menyinggung penyempurnaan agama seperti yang diyakini Islam. Tetapi Alkitab mengajarkan tentang penggenapan. Itu sebabnya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Perjanjian Lama berisi janji Allah akan datang sebagai juruselamat manusia. Perjanjian Baru membuktikan Allah menepati janji dan datang sebagai juruselamat manusia. Isa Al-Masih berkata "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya” (Injil, Rasul Besar Matius 5:17).
~
NN
# rudy 2012-10-06 07:40
*
Kalau Islam mencari nubuat di kitab Injil dan Taurat itu wajar, karena Islam lebih muda dari Kristen dan Yahudi. Tapi yang aneh Kristen mencari nubuat dari kitab yang lebih muda yaitu Al-Quran, padahal menurut anda Al-Quran adalah kitab bualan Muhammad, tapi tetap saja kalian pakai.

“Apabila Isa masuk ke Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang bertanya, “Siapakah dia?” “Dia Isa, nabi dari Nasaret di Galilea,” jawab orang ramai yang mengiringi Isa Al-Masih. (Matius 21:11)

Perkara-perkara yang berlaku kepada Isa, orang Nasaret itu,” jawab mereka. “Dia seorang nabi di sisi Allah dan pada pandangan semua orang” (Lukas 24:19)

Apakah tafsirnya ayat-ayat di atas? Yesus sebagai nabi /Tuhan? Apakah ada nubuat dari Taurat jika akan ada Tuhan yang menjelma sebagai manusia?
# Staff Isa dan Islam 2012-10-13 20:10
~
Taurat dan kitab nabi-nabi menubuatkan kedatangan Tuhan ke dunia. Inilah ayatnya “Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai” (Kitab Nabi Besar Yesaya 9:5).

Dan juga ayat ini “Aku [Allah] akan mengadakan permusuhan antara engkau [Iblis] dan perempuan ini [Hawa], antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya" (Taurat, Kitab Kejadian 3:15).

Perhatikan ayat di atas, Allah berfirman tentang seorang keturunan perempuan [bin perempuan]. Selain Isa Al-Masih tidak ada lagi yang disebut bin perempuan. Disebut keturunan perempuan karena Isa Al-Masih datang bukan melalui proses alami hubungan pria dengan wanita.

Siapakah yang berhak menghukum Iblis bahkan membinasakan Iblis selain Allah itu sendiri. Dialah Isa Al-Masih yang menghukum dan membinasakan Iblis/Da'jjal sebagaimana telah disampaikan oleh Allah dalam kitab Taurat yang ditulis oleh nabi Musa.
~
NN
# ziach 2012-10-16 22:59
*
Nubuatan akan Isa Al-Masih:
1. Merupakan keturunan Yehuda. Nubuatan di (Kejadian 49:10), digenapi di (Matius 1:2-3)
2. Lahir dari seorang perawan. Nubuatan di (Yesaya 7:14), digenapi di (Matius 1:18)
3. Waktu tepatnya Ia dilahirkan. Nubuatan (Daniel 9:25), digenapi di (Lukas 2:1-7)
4. Orang-orang bersorak menyambut-Nya. Nubuatan di (Zakaria 9:9), digenapi di (Yohananes 12:13)
5. Dia akan menderita. Nubuatan di (Yesaya 53:7-9), digenapi di (1 Petrus 2:21-23)

Dan masih banyak lagi nubuat akan Isa Al-Masih. Mulai dari Dia dilahirkan, disiksa, mati, lalu bangkit dan terangkat ke sorga. Semua telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya.

Jika mengambil ayat Al-Quran untuk menubuatkan tentang Muhammad, rasanya tidak fair. Jadi cobalah untuk tidak mengambil ayat dari Al-Quran. Melainkan dari kitab-kitab sebelumnya.
# saka 2012-10-27 01:08
*
Saya tidak peduli siapa dan bagaimana Muhammad, yang saya yakini adalah Firman Allah telah menjadi manusia. dan tidak ada sejarah manusia di dunia ini bahkan para nabi besar seperti Abraham, Daud, Musa, sekalipun Muhammad pernah berkata 'Aku Berfirman' kecuali Kristus.

"Aku berfirman kepada mu". Baca dan renungi apa arti Firman dan siapa pemilik hak patennya. Bedakan antara Firman dan kepres (keputusan presiden) atau titah. Jadi apapun klaim yang ditujukan kepada Alkitab tentang nubuat Muhammad, sama sekali tidak berguna.

Hikmat dan pengetahuan Allah, ada di dalam Kristus tidak ada di dalam manusia lain
# Irfan 2012-11-30 10:48
*
“Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, ‘Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.”
# Staff Isa dan Islam 2012-12-04 12:41
~
Saudara Irfan,

Maaf beberapa komentar saudara kami hapus dan juga ada yang kami gabung menjadi satu kolom.

Setelah kami membaca seluruh komentar saudara, kami mengambil kesimpulan, saudara ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud Roh Kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus akan datang setelah Dia naik ke sorga adalah Nabi Muhammad.

Untuk mengetahui kebenarannya, silakan saudara membaca penjelasan kami pada artikel terkait di link ini: http://tinyurl.com/d6tfsdu. Terimakasih!
~
SO
# joel 2013-01-27 09:17
*
Mengapa nubuat tentang Muhammad tidak ada? Pada hal dia yang bertanggung-jaw ab atas milyaran orang Islam. Pada hal ada ribuan di Alkitab tentang nubuat, tapi tidak satu pun mengenai Muhammad. Sepertinya ada yang aneh.
# Staff Isa dan Islam 2013-01-28 20:11
~
Saudara Joel,

Hal ini yang menjadi alasan utama orang Kristen tidak menerima Muhammad sebagai nabi. Karena, baik Isa Al-Masih maupun nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menubuatkan kedatangan Muhammad sebagai nabi apa lagi nabi penyempurna.

Disamping itu juga terdapat ajaran yang dibawa Muhammad cukup banyak yang bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya.

Di artikel di atas kami telah menjelaskan perihal tersebut.
~
SO
# paulus 2013-02-12 22:01
*
Alur ceritanya mudah dilihat, Musa diutus untuk umatnya dengan membawa ajaran Taurat. TapI lama kelamaan umatnya tidak mematuhi ajaran Taurat dan diutuslah Yesus.

Yesus datang pengikut Tauratpun tidak mengakui Yesus seperti pengikut Kristen tidak mengakui Muhammad. Setelah Yesus wafat ajaran-Nya kemudian dibelokkan beberapa ratus tahun setelah Dia wafat, maka diutuslah nabi terakhir untuk meluruskan agama Allah.

Dan seperti orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus, umat Kristen pun demikian. Jadi bantahan-bantah an di atas cuma menjadikan umat Kristen Yahudi wannabe.
# Staff Isa dan Islam 2013-02-18 19:33
~
Saudara Paulus,

Orang Kristen dan Islam sama-sama menghargai Muhammad sebagai tokoh sejarah yang sangat luar biasa. Secara politik, Muhammad diakui oleh orang Kristen sebagai seorang reformer dan pemimpin. Selain itu orang Kristen mengetahui bahwa Muhammad memanggil manusia untuk berpaling dari pemujaan berhala.

Namun demikian, Muhammad tidak memahami besarnya kasih Allah bagi dunia. Allah mengungkapkan kasih tersebut melalui kehidupan, penyaliban, dan kebangkitan Isa Al-Masih. Orang Kristen tidak dapat sependapat dengan pengakuan orang Islam tentang Muhammad. Pengakuan iman agama Islam menyatakan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Orang Kristen tidak dapat menerima ajaran Al-Quran bahwa Muhammad adalah nabi terakhir.
~
NN
# sederhana 2013-05-24 13:45
*
Kalau kita cermati dalam Yesaya 29:12 kita tidak lupa juga mencantungkan ayat 13 nya. Karena itulah penegasannya bahwa akan ada orang yang mengaku nabi. Dan jelas sudah dikatakan "celaka."

“Dan Tuhan telah berfirman: "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan”
(Yesaya 29:13)

Ini jelas seperti klaim-klaim kaum Muslim yang menghafal Al-Quran.
# submitter 2013-05-27 13:26
*
Dalam Yesaya 42:1 Tuhan berkata "Lihatlah, 'Hambaku' (diucapkan sebagai Abd-ee), 'yang saya menjunjung' (diucapkan sebagai Atmak)”

Allah menubuatkan tentang kedatangan hamba-Nya Lihatlah Hambaku Ahmad (Yesaya 42:1) - dan begitu siapa Ahmad ini? disebut hamba Allah?

Dia tidak lain adalah Abd-Allah Ahmad (Hamba Allah, Ahmad) - Nabi Muhammad.
# Staff Isa dan Islam 2013-05-27 20:00
~
“Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa” (Kitab Nabi Besar Yesaya 42:1).

Saudara bisa saja mengklaim ayat di atas sebagai nubuat untuk Muhammad. Tapi perhatikan juga ayat berikutnya untuk memastikan apakah benar ayat tersebut merujuk kepada Muhammad:

“Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum” (Kitab Nabi Besar Yesaya 42:2-2).

Bukankah inti ajaran Muhammad adalah teriakan perang di jalan Allah? Dan bukankah Muhammad dalam Al-Qurannya memerintahkan untuk membunuh mereka yang tidak mengakuinya sebagai nabi?

Jadi, jelas ayat di atas tidak ada hubungan dengan Muhammad atau Ahmad.
~
SO
# Muhammad Yusri 2013-06-15 09:48
*
Yohanes 1:20 "Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: "Aku bukan Mesias."

Yohanes 1:21 "Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab: "Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab: "Bukan!"

Tekanan pada kalimat "nabi yang akan datang"

Yohanes 14:17 yaitu Roh Kebenaran. "Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia."

Anda mempelajari berapa versi Alkitab? Lihat pada Alkitab bahasa Ibrani, pada kata Roh Kebenaran itu adalah "muhammadim" atau pada versi bahasa Arab adalah "ahmad"

Yohanes 16:7 "Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu."

Roh Kudus telah ada bahkan saat Yesus belum ada. Ingat saat Roh kudus bertemu Maria?
# Staff Isa dan Islam 2013-06-19 13:08
~
Yohanes 1:20-21 adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan memang benar, Yohanes bukan Mesias, dia juga bukan Elia.

Jadi, tidak ada yang salah dari ayat tersebut. Dan “nabi yang akan datang” pada ayat tersebut, bukan Muhammad. Melainkan Isa Al-Masih/Yesus Kristus.

Yohanes 14:17 yaitu Roh Kebenaran sering diartikan oleh umat Muslim sebagai Muhammad. Saudara tidak perlu menyelidiki sampai ke bahasa Arab. Pertanyaan simple saja: Apakah Muhammad roh atau manusia?

Bila Muhammad adalah Roh, bisa jadi yang dimaksud Roh Kebenaran di atas adalah dia. Tetapi, setahu kami Muhammad adalah manusia, sama seperti saya dan saudara.

Yohanes 16:7 “Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu” Dapatkah saudara menjelaskan mengapa saudara mengutip ayat ini sebagai nubuat kenabian Muhammad?

Saudara benar, Roh Kudus sudah ada bahkan sebelum Yesus datang ke dunia. Karena Roh Kudus adalah kekal adanya, sama seperti Allah dan Kalimat Allah yang adalah kekal.
~
SO
# roland Glory 2013-06-18 16:34
*
Terlepas apa pun silang sengketa tentang sosok Muhammad, bagi saya sebagai kesaksian hidup bahwa Alkitab telah menggenapi segalanya dalam kehidupan saya.

Dan sosok Yesus adalah benar-benar Tuhan, dan Roh Kudus adalah Penolong dalam hidup saya. Salam dan hormat saya haturkan kepada saudara-saudara saya pengikut Muhammad, semoga senantiasa selalu menjalankan amatnya dan menjauhi larangannya. Kiranya Tuhan Allah, Yesus Kristus Memberkati saudar-saudarak u sekalian.
# Yosua P. H 2013-06-21 06:50
*
Apalagi diragukan dari Tuhan Yesus? Al-Quran mengenal Tuhan Yesus dengan sebutan Nabi Isa yang disebut Al-Masih. Walau Islam hanya mengakui Tuhan Yesus sebatas nabi, itu sudah baik. Daripada tidak sama sekali.

Alkitab, kitab yang aku imani, tidak satupun ayatnya menceritakan tentang nabi besar umat Islam, yaitu Muhammad, apalagi menubuatkannya.

Yohanes 14:6-7 "Kata Yesus kepadanya: "AKUlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada BAPA, kalau tidak melalui AKU. Sekiranya kamu mengenal AKU, pasti kamu juga mengenal BAPA-KU. Sekarang ini kamu mengenal DIA dan kamu telah melihat DIA"

Di ayat 6, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa:
1. DIA-lah JALAN menuju surga.
2. DIA-lah KEBENARAN yang sejati, yaitu yang berasal dari ALLAH BAPA.
3. DIA-lah KEHIDUPAN yang kekal, yaitu surga. Bukan kematian yang kekal, yaitu neraka.

Sebab apa? Tuhan Yesus langsung menegaskan di ayat 7
1. DIA-lah Tuhan (kamu mengenal AKU, pasti kamu juga mengenal BAPA-KU)
2. DIA-lah ALLAH Yang Maha ESA (Sekarang ini kamu mengenal DIA dan kamu telah melihat DIA).

Inilah suatu kepastian tentang harapan yang dapat diandalkan. Inilah iman seorang Kristen (pengikut Kristus). Tuhan Yesus menjamin hal itu bagi semua pengikutnya.
# Staff Isa dan Islam 2013-06-24 16:29
~
Saudara Yosua,

Terimakasih untuk penjelasan saudara di atas. Maaf, komentar saudara kami edit sedikit juga kami jadikan satu kolom. Agar lebih mempermudah teman-teman lain untuk membacanya. Kami harap saudara tidak kecewa.

Semoga penjelasan menjadi satu pencerahan bagi yang membacanya, baik mereka orang Kristen maupun Islam.
~
SO
# amri 2013-06-24 17:57
*
Ulangan 18:18 ".. seorang nabi akan kubangkitkan, dari antara saudara mereka seperti engkau ini Musa..."

Ayat ini jelas untuk Muhammad. Jika "seorang nabi" dikatakan Yesus, padahal Kristen nyatakan Dia bukan nabi tapi Tuhan. Muhammad nabi seperti Musa yang dapat alami kematian juga.

"Diantara saudara mereka" Siapakah saudara itu, yaitu Ismail, yang menghuni Paran. Musa keturunan Israel. Saudara yang dimaksud tentu saja Arab. Keturunan Ismail saudara Ishak.
# Staff Isa dan Islam 2013-06-26 20:14
~
Saudara Amri,

Orang Islam percaya bahwa Musa menubuatkan kedatangan Muhammad di dalam kitab Ulangan 18:18:“Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.”

Konteks kata “dari antara saudara mereka” adalah dari antara bangsa Israel. Oleh karena itu, nabi yang dinubuatkan di sini adalah berasal dari bangsa Israel (Yahudi). Yesus adalah orang Yahudi, sedangkan Muhammad bukan. Ayat ini lebih cocok untuk Isa Al-Masih daripada Muhammad.

Isa disebut nabi karena Ia datang bukan untuk mengumumkan diri-Nya Tuhan, tetapi seperti nabi yang membawa kebenaran ilahi. Bahkan Ia datang menyerahkan nyawa-Nya untuk membersihkan aib najis dosa manusia.

Umat Muslim sejak dahulu berusaha mencari-cari nubuatan tentang Muhammad dalam Alkitab tetapi tidak pernah terbukti. Ada motivasi apa dibalik usaha ini. Mengapa umat Islam butuh pengakuan dari Alkitab?
~
NN
# dodol 2013-07-02 11:12
*
Mencari landasan doktrin Islam dalam Alkitab adalah hal yang absurd, sia-sia saja. Doktrin Islam tidak ada pijakan dalam Alkitab, termasuk nubuatan Muhammad dalam Alkitab.
# welly ra 2013-07-09 11:23
*
Tuhan Yesus bukan nabi. Dialah Allah kita yang hidup. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, Dia-lah jalan keselamatan. Pembebasan hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati.
# bowo 2013-10-05 11:56
*
"Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya." (Injil,Ulangan 18: 18).

Kata "seperti engkau ini" menunjukkan bahwa Yesus seperti Nabi Musa, tapi dalam hal apa Yesus seperti Nabi Musa?Bisa kasih penjelasan admin.
# Staff Isa dan Islam 2013-10-08 20:27
~
Saudara Bowo,

Yesus atau Isa Al-Masih bukan hanya memiliki kesamaan dengan Nabi Musa, tetapi kedudukan-Nya jauh lebih tinggi dan mulia dari Musa.

Seperti ada tertulis, “ Sebab Ia [Isa Al-Masih] dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar dari pada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati dari pada rumah yang dibangunnya” (Injil, Surat Ibrani 3:3)

Musa adalah nabi yang luar biasa, tetapi Musa tetaplah manusia biasa. Isa Al-Masih adalah pribadi yang ilahi dan memiliki otoritas yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Karena Isa adalah Allah yang menjadi manusia.

“Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan” (Injil, Surat Ibrani 1:3).

Dan Ulangan 18:18 menunjuk kepada Isa Al-Masih, bukan yang lain, termasuk Muhammad. Menurut saudara adakah nubuat dalam Alkitab mengenai Muhammad?
~
NN
# michael 2013-10-08 10:07
*
Tuhan Yesus adalah Penyelamat umat manusia, terutama yang percaya dan beriman kepada Bapa Maha Kuasa dengan meneladani cara hidup Kristen seperti yang Tuhan Yesus tunjukan kepada umat-Nya.

Di dalam Kristus ada perdamain, kedamaian hati dan keselamatan. Tidak emosional, menghalalkan perbuatan yang dianggap berdosa oleh nabi-nabi besar dan kitab-kitab Taurat seperti poligami (termasuk menikahi anak dibawah umur dan merampas kekayaan orang lain).

Saya percaya Yesus Kristus dan saya mengimani itu. Terimakasih karena saya lahir dan berada di antara orang yang percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
# Staff Isa dan Islam 2013-10-08 20:50
~
Saudara Michael,

Terimakasih untuk komentar saudara di atas. Maaf sebelumnya karena komentar saudara sedikit kami edit. Kami ingin agar orang-orang yang membaca komentar saudara tidak merasa dilecehkan.

Demikian, kiranya saudara dapat maklum.
~
SO
# radot 2013-10-08 11:23
*
To Muhammad Yusri,

Kata Penghibur (Roh Kudus) bukan mengarah kepada orang lain, apalagi Muhammad. Tapi diri dari Yesus sendiri yang datang dalam medium Roh. Yohanes 14:26 "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku (Yesus), Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu."

Kesimpulan: Roh Kudus (Penghibur) juga bernama Yesus atau datang atas nama Yesus (Yesus dalam medium Roh), bukan Muhammad.
# Kuncoro Hadi 2013-10-15 09:55
*
Saya memuji rekan Isa dan Islam yang memiliki komitmen berjuang dalam kebenaran. Saya sendiri bukan seorang Kristen yang taat, bahkan sampai sekarang saya tidak pergi ke gereja. Namun ada suatu pandangan yang saya rasa patut untuk diperdengarkan.

Saya percaya bahwa Alkitab mencakup tentang segala zaman kehidupan manusia, baik dari awal penciptaan hingga pada akhir penghakiman. Nah kalau akhir zaman saja ada, mengapa Muhamad dan umatnya tidak ada?

Akhirnya rasa ketidak-tenanga n itu terjawab bagi saya, dalam beberapa penggal kalimat surat Rasul Yohanes yang berbunyi: "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." (1 Yohanes 2:22)

Melalui forum ini, saya ingin bertanya bagaimanakah menurut rekan-rekan sekalian? Terimakasih!
# Staff Isa dan Islam 2013-10-18 17:31
~
Saudara Kuncoro Hadi,

Dari komentar saudara di atas, kami menangkap satu pertanyaan saudara: Mengapa Muhammad dan umatnya tidak ada dalam Alkitab?

Jawabannya: Karena pengikut Yesus Kristus atau disebut juga Kristen, tidak membutuhkan seorang nabi untuk memberi jaminan keselamatan bagi mereka. Sebab keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus sudah cukup menjadi satu jaminan di akhir zaman.

Perhatikanlah ayat ini: “Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:6)

“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan" (Injil, Kisah Para Rasul 4:12)

Bila sudah ada yang pasti, mengapa kita harus mengikuti yang tidak pasti?
~
SO
# Adimulyo Raharjo 2013-10-23 04:00
*
Saudara Admin IDI,

Mari kita lihat fakta dari Al Kitab Ulangan 18:15…”sama seperti aku”, ‘aku’ itu siapa? sudah tentu Musa AS. Konon itu nubuat tentang Isa. Mari kita lihat fakta:

1. Ayah dan Ibu: Musa punya ayah dan ibu, Muhammad sama, Isa punya Ibu tanpa ayah
2. Kelahiran: Musa itu lahir melalui proses persenyawaan, Muhammad sama, Isa tidak
3. Ikatan perkawinan: Musa menikah dan punya anak, Muhammad sama, Isa tidak menikah dan tidak punya anak
4. Untuk Kaumnya
- Musa diterima kaumnya (Yahudi)
- Muhammad diterima kaumnya (Arab)
- Isa ditolak kaumnya, Yahudi secara keseluruhannya tidak menerima Isa baik sebagai nabi ataupun Tuhan.
# Staff Isa dan Islam 2013-10-28 14:43
~
Saudara Adimulyo,

Terimakasih untuk komentar yang saudara berikan. Kami sudah membaca komentar saudara di kolom kedua, dan semua perbandingan yang saudara sebutkan antara Musa, Muhammad, dan Isa hanya mengenai hal-hal jasmani. Jadi maaf, komentar saudara di kolom kedua kami hapus.

Sdr. Adimulyo, mengapa saudara hanya membandingkan Musa, Muhammad, dan Isa dari sisi jasmaninya saja? Mengapa tidak satupun perbandingan yang saudara sebutkan berhubungan dengan hal-hal rohani?

Bila memang menurut saudara nubuat tersebut adalah Muhammad, kiranya saudara dapat memberi perbandingan antara ketiga orang tersebut dari sisi rohaninya. Ingat, nabi Allah datang ke dunia untuk memanggil umat-Nya yang tersesat dalam dosa, bukan untuk sekedar memuaskan manusia dengan hal-hal jasmani.
~
SO
# herath 2013-10-24 04:09
*
Saudara Adimulyo,

Nubuat Ulangan 18:18 itu jelas-jelas untuk Yesus Kristus bukan Muhamad. Nubuat Musa itu menunjuk kepada kehadiran Yesus Kristus, karena itu ada kesamaan-kesama an Musa dengan Yesus Kristus itu dalam hal-hal yang khas unik dan luar biasa:

1. Karena Musa lahir, Firaun mengamuk, anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sama halnya dengan Yesus lahir, Herodes mengamuk anak laki-laki yang berumur 2 ke bawah juga dibunuh. Di seluruh dunia, hanya dua pribadi ini yang benar-benar sama peristiwanya.

2. Musa di masa kanak-kanak berada di Mesir, sama halnya Yesus juga sempat masa kanak-kanak mengungsi ke Mesir.

3. Musa dan Yesus Kristus sama-sama membuat mujizat-mujizat.

4. Sebagai Pembebas : Musa membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakannya bangsa Mesir, dan Yesuspun membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan dosa.

Dan masih banyak kesaamaan-kesam aan yang unik dan luar biasa dari Musa dan Yesus Kristus dalam Alkitab.
# cahyono 2013-11-05 08:36
~
Nanti anda-anda buktikan saja dengan keyakinan yang anda pegang saat ini, bila anda sudah mati.
# Staff Isa dan Islam 2013-11-06 13:44
~
Saudara Cahyono,

Menurut kami adalah satu kesalahan besar bila kita menunggu sampai mati untuk membuktikan apakah keyakinan kita sudah benar atau tidak. Bagi seseorang yang sudah meninggal, baginya tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Yang ada hanya pasrah dan menerima keputusan hukuman dari Allah.

Sebab itu, menurut kami adalah baik untuk kita menerima kebenaran itu selagi kita masih hidup dan mempunyai kesempatan untuk bertobat.

Nah, bagaimana dengan Sdr. Cahyono, apakah saudara sudah yakin dengan kebenaran yang saudara yakini saat ini?

Bila tidak keberatan untuk berbagi, kami ingin membagikan wahyu Allah bagi saudara. Dimana wahyu tersebut adalah jaminan bagi keyakinan yang kami imani. Dikatakan, "Akulah [Isa Al-Masih] jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:6).

Lewat ayat di atas Isa Al-Masih berkata bahwa Dia-lah jalan lurus. Hanya lewat Dia satu-satunya seseorang dapat masuk sorga Allah. Di ayat tersebut tidak dikatakan “mudah-mudahan” melainkan “pasti.”
~
Saodah
# bro,mr 2013-11-14 19:21
~
Sungguh aneh ketika seorang penulis buku best seller 100 tokoh berpengaruh di dunia yang nota benenya seorang Nasrani menempatkan Muhammad yang hanya seorang manusia biasa pada urutan 1 melebihi Yesus yang oleh orang Kristen adalah "Tuhan".
# Staff Isa dan Islam 2013-11-18 17:12
~
Saudara Bro mr,

Memang bagi dunia Muhammad adalah manusia biasa yang berpengaruh dalam sejarah Islam.

Namun, dimata Allah Isa Al-Masih adalah "seorang yang terkemuka di dunia dan diakhirat" (Qs 3:45).

Demikian kitab suci Allah menjelaskan sebagai berikut: "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. . . !" (Injil, Sura Filipi 2:9-10).

Sehingga pengikut Isa Al-Masih tidak membutuhkan nabi lain! Mengapa? Sebab mereka telah menerima jaminan keselamatan dari Isa Al-Masih. Bagi mereka, tidak ada keragu-raguan tentang Keselamatan dan Hidup Kekal di sorga.

Bukankah itu lebih berpengaruh dalam hidup kita?
~
Daniar
# jojo 2014-01-07 05:29
~
Staff IDI jangan mengubah ayat. Ayat 18, “Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka...” (tidak ada kata 'sendiri', seperti yang dituliskan pada jawaban yang ditanyakan Kumbang). Kalau seenaknya mengubah ayat, berbeda maknanya, dosa! Saudara bangsa Israel ya dari keturunan Ismail.
# Staff Isa dan Islam 2014-01-22 23:38
~
Saudara Jojo,

Penggunaan kata 'sendiri' untuk menegaskan bahwa nabi tersebut berasal dari bangsa Israel dan bukan dari Ismail. Israel adalah nama yang diberikan kepada Yakub. Dan Yakub mempunyai 12 anak yang kelak menjadi nama suku-suku Israel. 'Dari antara saudara mereka' berarti dari kedua belas suku itu, dan bukan dari luar suku Israel.
~
Salma
# Truth 2014-01-15 15:11
~
To Jojo:

Mengapa anda begitu yakin bahwa Ulangan 18:18 berbicara tentang Muhammad? Bahwa sejak zaman Musa sampai dengan Yesus datang, berapa banyak nabi Tuhan yang tercatat? Dan mereka jauh lebih besar daripada Muhammad.

Nabi Elia diangkat Tuhan ke sorga dengan kereta api (2 Raja-raja 2:11). Nabi Elisa. Tulang-tulang Elisa menghidupkan orang mati (2 Raja-raja 13:21). Nabi Yesaya, Nabi Samuel, Nabi Yeremia, dan lain-lain. Masih banyak lagi nabi-nabi besar di Perjanjian Lama.

Perjanjian Baru. Yohanes pembaptis anak Imam Zakharia:
- Kelahirannya telah dinubuatkan nabi Yesaya (yesaya 40:3)
- Kelahirannya diberitahukan oleh malaikat (Lukas 1:13)
- Pengakuan Yohanes bahwa Yesus lebih suci dan mulia daripada dia ( Matius 3:14).
# ahmad 2014-01-15 16:45
~
Dalam semua kitab terdahulu Zabur, Taurat, Injil memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang esa. Yaitu Tuhan yang memiliki alam semesta. Lantas atas dasar apa Nasrani mempunyai tiga Tuhan? Karena sesungguhnya itu adalah sifat dari Tuhan? Apa fungsinya? Karena intinya yaitu Allah yang mempunyai nama yang paling indah.

Kedua, apakah anda yakin bahwa yang disalib adalah nabi Isa? Dan kalian pemeluk Nasrani paham bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot lalu kenapa masih anda gunakan sebagai simbol Ketuhanan? Manakah yang lebih berakal? Apakah anda sekalian masih mengingkarinya?
# Staff Isa dan Islam 2014-01-22 23:47
~
Saudara Ahmad,

Silakan mengunjungi link berikut untuk mengetahui benarkah Nasrani menyembah tiga Tuhan http://tinyurl.com/4fkuzqj.

Dan kalau boleh tahu, tertulis dalam sura dan ayat berapa dalam Al-Quran bahwa Yudas Iskariot yang disalibkan?
~
Salma
# thefly 2014-01-25 18:21
~
Pertama, Taurat, Kitab Ulangan 18:18, “Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini (Musa); Aku akan menaruh FirmanKu dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya”.

"Ayat di atas adalah sabda Allah pada Musa. Allah mengatakan akan ada seorang nabi “dari antara saudara mereka”. Yang dimaksud dengan 'mereka' di sini adalah bangsa Israel. Jelas Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel, tetapi dari suku Quraisy."

Dari penjelasan di atas jelas Isa bukan Tuhan seperti yang diyakini oleh orang Kristen. Tetapi Dia seorang nabi.
# Staff Isa dan Islam 2014-02-21 13:32
~
Saudara Thefly,

Isa Al-Masih memiliki banyak gelar yang dicatat Injil dan Al-Quran. Ia adalah Kalimat Allah (Injil, Rasul Besar Yohanes 1:1, 14; Qs 3:45), Tanda dan Rahmat (Qs 19:21), Nabi, Guru, dan Tuhan (Injil, Rasul Besar Yohanes 13:13).

Dan gelar-gelar itu menunjukkan siapa diri-Nya. Hal ini terlihat dari seluruh perbuatan dan tindakan-Nya. Ia suci dan "berkuasa mengampuni dosa" manusia (Injil, Rasul Besar Matius 9:6).

Adakah nabi lain yang berkuasa mengampuni dosa manusia?
~
Salma
# Renus 2014-02-05 20:33
~
To: The Fly,

Memang dikatakan nabi. Tapi kalau anda baca firman-Nya keseluruhan, apa yang dia bilang kita harus ikuti, dengarkan, dan jalankan. Berarti apa yang Yesus katakan harus jalankan. Kita imani ucapan-Nya, Juruselamat.

Kalau mau ke sorga melalui Dia, taat pada dia, dan lain-lain. Kalian mencela umat Kristen pun sudah dinubuat oleh Yesus (Yohanes 16:1-3). Jadi, saya yakin kitalah yang akan duduk di sorga bersama dengan Allah.

Mohon baca ini. Surat An Nisa 4:159 dan Surat Az Zukhruf 43:63. Kalau sudah membaca dan paham, mari bergabung dengan kami, pengikut Yesus. Juruselamat yang agung. Anak Allah, Pemilik alam semesta.
# Hamba Allah 2014-02-18 10:01
~
Sebenarnya yang umat Kristen imani, apakah Ketuhanan Isa Al-Masih atau kenabian Isa Al-Masih? Jika Ketuhanan Isa Al-Masih, adakah kalimat dalam Alkitab yang jelas menjelaskan itu semua?

Apakah ada pula dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa ajaran Isa Al-Masih untuk umat beragama Kristen?

Terima kasih.
# Staff Isa dan Islam 2014-02-21 13:58
~
Saudara Hamba Allah,

Seluruh sifat dan tindakan Isa Al-Masih membuktikan Dia adalah Tuhan. Dia suci dan "berkuasa mengampuni dosa" manusia (Injil, Rasul Besar Matius 9:6).

Tentu tidak ada seorang nabi yang seperti Isa Al-Masih, termasuk Muhammad. Karena itu, Alkitab tidak pernah memiliki nubuat tentang Muhammad. Karena seluruh rencana Allah untuk menyelamatkan manusia telah terpenuhi dalam Isa Al-Masih. Ini tidak terbatas pada umat Kristen, tetapi seluruh umat.

Karena itu, Isa Al-Masih bersabda, "Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan" (Injil, Rasul Besar Yohanes 13:13).
# Peri 2014-02-20 23:28
~
Kalau Muhammad ada dinubuatkan di Alkitab, Al-Quran pasti berhubungan dengan Alkitab. Faktanya, Al-Quran bertentangan sekali dengan Alkitab. Sebab pengikut Alkitab tidak membenci agama Yahudi. Mengapa pengikut Al-Quran membenci pengikut Alkitab dan orang Yahudi?
# Hamba Allah 2014-02-21 07:40
~
Untuk Saudara Peri,

Islam adalah agama penyempurna ajaran sebelumnya. Jadi, tentunya tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan Alkitab yang sesungguhnya. Allah tidak memberikan jaminan penjagaan atas syariat-Nya dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana jaminan penjagaan yang diberikan-Nya kepada Al-Quran (Qs Al-Hijr :9). Karena tidak ada jaminan berarti ada kemungkinan perubahan oleh tangan manusia kafir yang mengubah Alkitab menjadi bertentangan dengan Al-Quran.

Saudara mengatakan bahwa pengikut Al Quran benci orang Yahudi dan pengikut Alkitab. Jika saya merasa kebalikannya, mereka yang benci kami. Apa komentar saudara?
# Staff Isa dan Islam 2014-02-21 14:21
~
Saudara Hamba Allah,

Apakah karena tidak ada nubuat dalam Alkitab tentang Muhammad, maka saudara menyatakan Alkitab telah diubah? Bila demikian, saudara dapat membuktikannya dengan menunjukkan nubuat tentang Muhammad dari Alkitab yang belum diubah.

Tertulis dimanakah itu? Tolong tunjukkan pasal dan ayatnya.
~
Salma
# Hamba Allah 2014-02-22 13:23
~
Saudara Salma,

Saya rasa saudara yang lebih paham isi Alkitab. Nabi Muhammad ada di dalam nubuat Alkitab. Tapi percuma, saudara akan mengingkari hal tersebut. Sudara tidak benar-benar memahami komentar saya atau anda memang benar tidak paham. Saya bilang ada kemungkinan perubahan dalam Alkitab. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak ada jaminan penjagaan dari Allah.

Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2014-03-05 13:12
~
Saudara Hamba Allah,

Menarik sekali tulisan saudara. Kata 'kemungkinan' berarti itu hanya asumsi saudara bahwa Alkitab mengalami perubahan. Bila firman Allah dapat diubah, maka gugur dan tidak konsisten ayat dalam Al-Quran berikut ini. "...Tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah..." (Qs 6:34).

Bila sebuah kitab tidak konsisten, maka kitab itu bukan firman Allah, bukan? Apakah saudara sedang ingin menyatakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah?
~
Salma
# Imanuel Ronaldo 2014-03-02 00:19
~
Maaf Staf Isa dan Islam,

Saudara Israel itu adalah Esau. Karena Israel adalah nama baru Yakub.
# Staff Isa dan Islam 2014-03-05 13:25
~
Saudara Imanuel Ronaldo,

Alangkah lebih baik bila saudara membaca dengan teliti kitab Taurat, Ulangan 18:18. Di ayat itu dituliskan 'dari antara saudara mereka'. Kata 'mereka' adalah jamak, bukan tunggal. Yakub berarti tunggal dan bukan jamak.
~
Salma
# lia 2014-03-05 07:58
~
Firman Allah Ta’ala: "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (Qs Az Zukhruf [43]:57-61).

"Kata Yesus kepadanya: 'Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku'" (Yohanes 14:6)

Kalau yang ditemui pada akhirnya adalah Isa/ Tuhan Yesus, kenapa masih diperdebatkan lagi?

Tuhan Yesus memberkati.
# Hamba Allah 2014-03-06 12:29
~
"Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah." Perlu saudara lebih pahami maksud dari Qs 6:34 tersebut. Makna dari potongan ayat tersebut adalah tidak ada yang dapat merubah ketetapan Allah atau janji Allah, contohnya ketetapan takdir dan hari kiamat.

Sama sekali tidak ada hubungannya dengan perubahan-perub ahan kitab Allah sebelum Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri banyak yang menyatakan bahwa kita-kitab sebelumnya mengalami perubahan.
# Staff Isa dan Islam 2014-04-24 23:55
~
Salam Sdr. Hamba Allah,

Kami menyampaikan terimakasih untuk penjelasan saudara. Hanya saja kami kurang yakin dengan pemaparan saudara perihal Qs 6:34. Memang Al-Quran sangat sulit untuk dipahami sebab nats dan konteksnya tidak beraturan.

Jika saudara saja bingung, itu sangat kami maklumi. Tetapi ayat sebleumnya yakni ayat 33, itu berbicara soal ayat-ayat. Bagaimana mungkin saudara dapat mengatakan tentang takdir atau janjia Allah? Atau saudara dapat menjelaskan secara detail lagi kepada kami.
~
Salma
# dddd 2014-03-08 10:06
~
Dalam nubuatan, tidak ada muncul nabi terakhir setelah Yesus. Tapi nubuatan mengenai nabi palsu dan mesias palsu , mengenai penyesatan justru ada. Penyesatan itu ciri- cirinya tidak mengakui Kristus, firman Tuhan diputar balik.

Misal, Isa Al-Masih mengajarkan mendoakan musuh dan memafkan musuh, tidak boleh membenci, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzinah sebab menikah hanya sekali. Jelas bahwa ajaran yang tidak seperti ini, adalah ajaran yang tidka berasal dari Allah.
# sederhan 2014-04-22 11:27
~
Alkitab sangat jelas melarang untuk membunuh, bercerai, berpoligami. Bukankah Muhammad tidak mengindahkan ajaran Isa Al-Masih? Sebab Muhammad mengajarkan, boleh berpoligami, Takiya bahkan membunuh orangb yang meninggalkan agama Islam.
# isaiah 2014-04-24 19:38
~
Hanya Alkitab yang mencatat tentang kisah nabi Yahya (Yesaya). Al-Quran tidak sama sekali menuliskan kisah tentang nabi Yahya.
# Staff Isa dan Islam 2014-04-25 00:22
~
Salam Saudara,

Sangat jelas bukan bahwa Muhammad tidak pernah dinubuatkan dalam Alkitab. Nabi terakhir adalah nabi yang memberikan jalan bagi Kalimat Allah (Isa Al-Masih) untuk melakukan tugas mulia-Nya yakni menjadi korban bagai manusia berdosa.

Alkitab mencatat nabi Yahya (Yohanes Pembaptis) lah sebagai nabi terakhir. Sebab Yohanes pembaptis adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi Isa Al-Masih, Hal ini sudah diramalkan kurang lebih 700 tahun sebelum Isa Al-Masih datang ke dunia oleh nabi Yahya.

"...Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya" (Injil, Rasul Besar Yohanes 1:23).
~
Salma
# Umat Muhammad 2014-04-25 14:55
~
1. Nubuat pada Kitab Taurat Ulangan, jelas untuk Nabi Muhammad. Nubuat itu untuk seorang nabi seperti Musa, dan Muhammad seperti Musa. Jika saudara staf mengakui bahwa Nubuat itu untuk Isa, maka saudara juga harus mengakui terlebih dahulu bahwa Isa adalah nabi bukan Tuhan.

2. Nubuat pada Injil Yohanes, jelas untuk Nabi Muhammad. Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16 "Penolong" kata penolong dalam Bahasa Aramik berarti Ahmad (Muhammad). Injil, Rasul Besar Yohanes 14:26 "Roh Kudus" adalah roh penolong. Di dalam jasmani Nabi Muhammad terdapat roh penolong yang membawa kebenaran Allah. Injil, Rasul Besar Yohanes 14:26 Nabi Muhammad juga kembali mengingatkan akan semua kebenaran yang dinyataan oleh Nabi Isa.

Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2014-06-09 23:00
~
Salam Sdr. Umat Muhammad,

Kami senang membaca tulisan saudara.

Tentu kami juga akan menerima jika Muhammad memang telah dinubuatkan dalam Alkitab. Bolehkah kami bertanya sedikit dan kami yakin saudara dapat menjawabnya. Jika memang Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan dalam Kitab Taurat Ulangan, maka apakah Muhammad berasal dari bangsa Israel?

Taurat, Kitab Ulangan 34:10 “Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel”.
~
Salma
# Bergas Frenli 2014-04-26 14:59
~
Bernarkah Alkitab tidak meramalkan kedatangan Muhammad? Coba diteliti kembali! Perhatikan ayat Alkitab di bawah ini.

"Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku" (Injil, Rasul Besar Yohanes 16:7-14).
# Staff Isa dan Islam 2014-06-09 23:05
~
Salam Sdr. Bergas Frenli,

Terimakasih untuk komentar saudara. Dapatkah saudara menolong kami maksud dari ayat yang saudara cantumkan? Benarkah ayat tersebut mengarah kepada pribadi Muhammad? Apakah Muhammad roh?
~
Salma
# berpikir sehat 2014-04-27 09:43
~
Pemuja Muhammad,

Kata siapa Yesus bukan nabi? Bukankah agama anda sendiri mengakui Yesus Nabi? Kristen mengakui Isa Tuhan dan manusia! Isa adalah nabi saudara, Musa juga nabi saudara. Sama-sama mengajar Taurat, yang haramkan unta (Muhamad makan unta dan minum kencingnya).

Isa dan Musa belum pernah kena sihir, tapi Muhammad jadi korban sihir guna-guna. Isa dan Musa tertera silsilahnya dalam kitab suci, sedangkan Muhammad tidak tertera baik di Al-Quran atau hadits.

Isa disebut Kalamulah, Musa disebut Kalimulah. Isa dan Musa memiliki orang tua yang beriman sedangkan Muhammad anak orang kafir. Isa berjalan di air, hampir mirip Musa berjalan di tengah laut.
# aspresomick 2014-05-11 17:27
~
Inti dari pada semuanya adalah kita mengakui Tuhan itu ada dan Yesus/nabi Isa Al-Masih itu pernah hidup dan ada di dunia ini. Muhammad juga. Mungkin pengaruh politik pada zaman itu Muhammad di sepelekan, tetapi juga merupakan seseorang yang meketurunan kakaknya Musa yang membuat patung lembu.

Zaman sekarang piramida bermata satu yang di depan Musa dan Tuhan mendapat penyakit kusta bersama Miryam. Yang menolak Musa sebagai perantara Tuhan kepadamanusia pada waktu itu. Jadi merekalah ahli Taurat yang menolak Yesus, tetapi siapakah murid kesayangan Yesus yang tidak akan mati setelah kedatangan-Nya ke dua kali?
# Staff Isa dan Islam 2014-06-09 23:23
~
Salam Sdr. Aspresomick,

Kami menyampaikan terimakasih untuk komentar saudara.

Dapatkah saudara memberikan penjelasan kepada kami maksud dari tulisan saudara?
~
Salma
# andes 2014-05-12 22:35
~
Dalam Injil, Surat Yudas 1:4 "Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus".

Injil, Surat 1 Yohanes 2:18 "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir".


Jadi dengan kata lain, berhati-hati dengan seseorang yang mengaku nabi.
# subekhi 2014-06-08 07:52
~
To: IDI,

Saudara mencari nubuat Nabi Muhammad Dari sebegitu banyaknya kitab saudara. Apalagi isinya telah direvisi. Lebih baik saudara membandingkan isi ajaran Al-Quran dan kitab saudara. Itu lebih bermanfaat.
# Staff Isa dan Islam 2014-06-09 23:34
~
Salam Sdr. Subekhi,

Tentu kami sangat senang jika saudara dapat memberikan bukti kepada kami perihal nubuat terhadap Muhammad di dalam Alkitab yang saudara maksudkan. Kami harap saudara dapat membuktikannya, sebagaimana saudara begitu yakin bahwa Muhammad telah dinubuatkan dalam Alkitab.

Jika tidak, maaf kami tahu tentu saudara hanya memiliki pemahaman yang meniru atau berkomentar apa yang orang lain katakan, yakni tanpa bukti, data dan fakta. Kami harap tidak demikian, bukan? Oleh sebab itu kami menunggu saudara membuktikannya.
~
Salma
# Rex 2014-06-24 01:23
~
Muhammad (Ahmad) itu lahir di tanah Arab. Jauh sebelum Muhammad lahir, Arab adalah bangsa tak beragama. Jelas sekali Injil lebih dulu ada daripada Al-Quran. Jadi, Muhammad membuat agama yang disebut Islam dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang mana adalah hasil kajian (mengaji) Muhammad terhadap Injil. Jadi, intinya Muhammad itu berpatokan kepada Injil, bukan sebaliknya.

Web ini berkata bahwa tentang Muhammad sudah tertulis di Injil dan dipertegas di Al-Quran. Berarti Muhammad mengaji ayat-ayat di Injil dan beranggapan bahwa orang yang disebut di ayat-ayat itu adalah dia, maka ia menegaskannya di hasil kajiannya yaitu Al-Quran.
# Staff Isa dan Islam 2014-06-25 05:01
~
Saudara Rex,

Kami senang saudara memberikan komentar pada artikel ini. Tetapi ada hal yang mengganjal dalam pikiran kami. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Muhammad tertulis di Injil. Kalau boleh tahu, tertulis dimanakah Muhammad tertulis di Injil?
~
Solihin
# Rex 2014-06-26 00:34
~
Maksud saya tentang Muhammad tertulis di Injil itu adalah artikel saudara di atas itu yang menuliskan, "Beberapa ayat Alkitab yang sering digunakan pakar Islam tentang kedatangan Muhammad." Hal-hal yang ada di Alkitab itu sama sekali tidak berhubungan dengan Muhammad. Mohon ditinjau kembali.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Saya sebenarnya tidak ingin menjelek-jelekk an. Sekali lagi saya minta maaf.
# Staff Isa dan Islam 2014-06-29 20:11
~
Saudara Rex,

Kami setuju dengan saudara bahwa ayat-ayat tersebut tidak berhubungan dengan Muhammad. Tetapi pakar Islam menggunakan ayat-ayat itu sebagai bukti nubuat tentang Muhammad. Tentu hal itu perlu ditinjau kembali. Sebab Alkitab tidak pernah menubuatkan Muhammad.
~
Solihin
# eka 2014-08-05 12:14
~
Di dalam Kristiani apakah yang dinamakan rasul tidak sama dengan nabi? Diambil dari pernyataan, "Tetapi, alasan utama pengikut Isa Al-Masih tidak menerima Muhammad, karena mereka tidak membutuhkan nabi lain! Mengapa? Sebab mereka telah menerima jaminan keselamatan dari Isa Al-Masih".

Sedangkan pada kenyataannya umat Kristiani masih menerima rasul sepeninggal Yesus. Misalnya, Paulus dan beberapa orang lainnya yang dinisbatkan sebagai rasul.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-07 13:53
~
Saudara Eka,

Barangkali ada perbedaan pengertian kata 'rasul' yang dimiliki umat Islam dengan pengikut Isa Al-Masih. Bagi pengikut Isa Al-Masih, rasul adalah orang yang mendapatkan mandat atau tugas dari Isa Al-Masih untuk mengabarkan keselamatan dari Isa Al-Masih. Bahwa Isa Al-Masih datang ke dunia untuk "memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang" (Injil, Rasul Besar Matius 20:28). Artinya Paulus dan rasul lainnya disebut rasul Isa Al-Masih.

Sungguh berbeda dengan nabi saudara. Isa Al-Masih atau Allah tidak pernah mengutus atau memberikan mandat kepada nabi saudara untuk menjadi rasul. Apakah saudara pernah membaca dan mempelajari sungguh-sungguh nubuat tentang nabi saudara? Bagaimana saudara?
~
Solihin
# Harry 2014-08-06 15:13
~
Untuk Admin Yth,

1. Kapankah Yesus selama hidupnya mengucap "Imanuel" atau disebut sebagai "Imanuel"?
2. Kalau memang tidak butuh, mengapa Yesus justru menjanjikan "seorang penolong yang lain" kepada murid-murid-Nya?

Terimakasih atas jawabannya.

salam
# Staff Isa dan Islam 2014-08-07 18:29
~
Saudara Harry,

Terimakasih untuk pertanyaan saudara. Berikut tanggapan kami.

1. Imanuel artinya Allah beserta kita. Dan Injil menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia (Injil, Rasul Besar Yohanes 1:1, 14). Kehadiran Isa Al-Masih di dunia ini telah memenuhi gelar tersebut yakni Imanuel.

2. Penolong yang dimaksud di sana adalah Roh Kudus yang akan menyertai para murid selama-lamanya ( Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16). Dan Roh Kebenaran itu datang tidak lama setelah Isa Al-Masih terangkat ke sorga. Tentu ini sangat tidak tepat ditujukan kepada nabi saudara, bukan? Pertanyaannya adalah apakah nabi saudara sudah ada saat Isa Al-Masih terangkat ke sorga?

Kiranya tanggapan kami dapat menjawab pertanyaan saudara. Terimakasih.
~
Solihin
# Pasukan Salib 2014-08-07 03:51
~
I love Jesus. Moga-moga penulis Isa dan Islam senantiasa dalam urapan Roh Kudus. Dan senantiasa diberkati oleh Bapa. Always GBU.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-07 18:30
~
Saudara Pasukan Salib,

Terimakasih untuk komentar saudara. Kiranya kecintaan saudara kepada Isa Al-Masih membuat saudara semakin rindu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan terimakasih untuk doa saudara. Tentu kami sangat senang dengan doa itu. Sekali lagi, terimakasih.
~
Solihin
# Harry 2014-08-08 08:00
~
Admin Yth,

1. Di ayat yang anda kasih, kok tidak ada Yesus menyatakan "Allah beserta kita" (Imanuel)? Barangkali anda salah kutip.

2. Roh Kudus datang setelah Yesus? Apa tidak terbalik, pak?

Terimakasih. Salam.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-14 05:34
~
Saudara Harry,

Terimakasih untuk tanggapan saudara. Bila saudara membaca dengan teliti arti Imanuel dan penggenapannya dalam Isa Al-Masih (Injil, Rasul Besar Yohanes 1:1, 14), itulah arti Imanuel. Karena Isa Al-Masih yang adalah Allah telah berkenan datang ke dunia. Dan Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Selain itu, Isa Al-Masih menjanjikan kedatangan Roh Kudus setelah Isa Al-Masih terangkat ke sorga (Injil, Rasul Besar Yohanes 14:16; Kisah Para Rasul 1:4, 5).

Jadi, Isa Al-Masih tidak pernah menjanjikan kedatangan nabi saudara. Sebab nabi saudara tidak kekal. Sedangkan Isa Al-Masih menjanjikan Roh Kudus yang adalah kekal dan akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Pertanyaannya adalah apakah nabi saudara selalu menyertai murid-murid Isa Al-Masih sejak Isa Al-Masih terangkat 2000 tahun lalu hingga sekarang? Bagaimana saudara?
~
Solihin
# tampubolon hasian 2014-08-10 03:46
~
Salam,

Maaf sebelumnya, kita tidak bisa memahaminya karena soal nubuat Alkitab itu sangatlah jauh menjangkaunya. Artinya dalam sifat diri kita saja belum tentu kita sesungguhnya benar apalagi tentang nubuat Alkitab. Biarlah kita seperti bunga warna warni dan seperti pelangi. Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-14 05:40
~
Saudara Tampubolon,

Allah memberikan firman-Nya kepada manusia agar manusia mengerti dan mengenal rencana serta karya Allah. Dan ini tidak ada hubungannya dengan sifat manusia. Allah menghendaki agar manusia mengikuti rencana-Nya karena itu Isa Al-Masih menjanjikan seorang Penghibur yakni Roh Kudus yang akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Dan itu bukan ditujukan kepada Muhammad. Sebab Muhammad baru muncul abad ke-6. Ia manusia berdosa dan tentu saja tidak kekal.
~
Solihin
# alpin 2014-08-11 01:49
~
Salam,

Saat ini sebetulnya saya masih ragu dengan Isa dan juga Muhammad sebagai nabi terakhir yang dijanjikan Alkitab. Saya lahir dari keluarga Muslim. Jadi, di KTP saya tertulis agama Islam.

Akhir-akhir ini hati saya bertanya tentang kebenaran Islam. Semakin saya pelajari semakin saya ragu, lebih-lebih saya melihat di keluarga mertua saya yang merupakan Islam fanatik. Kepedulian terhadap sesama itu tidak ada. Jangankan mau peduli sama tetangga, sama kami anak-anaknya saja tidak ada. Mereka lebih baik mengasih duit ke masjid 15 juta demi sebuah nama tokoh agama daripada meminjamkan yang 10 juta ke kami untuk bayar utang bank.

Saat ini saya betul-betul dalam kesulitan ekonomi terutama hutang bank. Saya menunggu keajaiban dari Tuhan. Apakah Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Arab yang bisa menolong saya?
# Staff Isa dan Islam 2014-08-14 05:50
~
Saudara Alpin,

Terimakasih karena saudara mau berbagi tentang persoalan dan pergumulan saudara. Kami mengerti kesulitan yang saudara alami saat ini. Tetapi bila saudara ingin mengetahui mana yang benar, Isa Al-Masih atau Muhammad, silakan berdoa kepada Isa Al-Masih. Dan saran kami, sebaiknya kita berdiskusi melalui email . Saudara dapat membagikan secara khusus dan leluasa yang menjadi pergulatan batin saudara. Terimakasih.
~
Solihin
# yuliwastu 2014-08-16 11:03
~
Membaca dialog dalam situs ini, sungguh sangat mengherankan. Mengapa umat Muslim, berkali-kali memperjelas, tentang nubuatan nabi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Serta perkataan Tuhan Yesus mengenai Roh Kudus, yang mereka klaim itu adalah Muhammad. Dan berkali-kali pula Staff Isa-Islam menerangkannyan dan memperjelas dari yang sudah dijelaskan, sampai sudah jelas bak kaca yang bisa ditabrak saking beningnya.

Namun, saudara-saudara Muslim teteap mengulang-ngula ng pernyataan itu. Salut bagi staff Isa-Islam, yang telah sangat sabar untuk ini. Dan saya merasa sebagai umat percaya, yakin bahwa yang memberikan kesabara itu adalah Roh Kudus sebagai penolong.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-18 10:23
~
Salam Sdr. Yuliwastu,

Terimakasih atas pemaparan saudara. Satu hal yang harus diketahui oleh umat Muslim ialah jika memang nubuatan Muhammad ada dalam Alkitab tentu umat Nasrani tidak akan menyangkalinya, bukan? Tetapi satu kata tentang Muhammad pun tidak ada dalam Alkitab. Dan hal itu pun tidak dapat terbukti sampai saat ini.
~
Salma
# tampubolon 2014-08-21 13:27
~
Bagaimana bisa kita menyaksikan bahwa nabi itu bisa kita tau sesungguhnya, padahal kita lahir pun di bumi ini sudah ada penjajahan. Bagaimana pula kita mengenalnya? Saya bingung nabi siapakah yang terakhir, memang Alkitab menyatakan Isa All-Masih itu adalah nabi terakhir.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-23 19:46
~
Salam Sdr. Tampubolon,

Jika ada nubuatan dalam Alkitab tentang Muhammad yang dinyatakan dalam Alkitab, kami yakin umat Nasrani akan mempercayai hal tersebut. Hanya sangat disayangkan bahwa tidak ada satu nubuatan pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa akan datang seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad.

Jika Isa Al-Masih sudah memberikan jaminan keselamatan kepada umat manusia, maka perlukah lagi seorang yang lain?

Injil, Surat Kisah Para Rasul 4:12 "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan".
~
Salma
# Saudari 2014-08-22 13:34
~
Saudara IDI,

Saya seorang Muslim. Lalu ingin lebih mengenali Alkitab melalui saudara, karena pada pandangan saya saudara sangat mencintai Yesus/Isa begitu juga bagi kami ummat Islam. Kiranya boleh saudara tunjuki dari Alkitab tentang ramalan kedatangan Yesus itu. Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-23 19:52
~
Salam Saudari,

Kami menyampaikan terimakasih atas kunjungan dan komentar saudara.

Jauh sebelum Isa Al-Masih datang ke dunia Nabi Yahya sudah menubuatkan hal tersebut. “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel” (Kitab Nabi Besar Yesaya 7:14).

Injil, Rasul Besar Matius 2:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah menyertai kita".

Kami sangat terbuka jika saudara hendak mempelajari Alkitab. Silakan diskusi juga dengan kami melalui email di . Kami harap melalui diskusi ini, saudara akan bertemu dengan Pribadi yang dapat menjamin keselamatan seseorang. Terimakasih.
~
Salma
# Saudari 2014-08-24 02:39
~
Kisah ini ada juga disebutkan di dalam Al-Quran Surah Maryam. Bagaimana dari saat Maryam mendapat kabar berita dengan begitu terperinci sepertinya hanya dengan saudara bisa berada di sebelah Maryam sahaja bisa menceritakan kisah itu. Yang mana pada perkiraanku Alkitab tidak menceritakan semua itu.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-25 00:05
~
Saudara Saudari,

Kami sangat menghargai bila saudara membaca Alkitab terlebih dulu untuk mengetahui kebenarannya. Setelah itu, baru membuat sebuah kesimpulan. Jelas, Alkitab menceritakan kisah itu secara detail. Dan uniknya, Alkitab tidak pernah menubuatkan nabi saudara. Sehingga kenabian nabi saudara patut dipertanyakan. Bagaimana menurut saudara?
~
Solihin
# Saudari 2014-08-25 08:45
~
Salam,

Nama Muhammad juga ada disebut di dalam Alkitab: "Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem" (Kidung Agung 5:16).

Coba kalian terjemahkan pada bahasa asal Yesus yaitu Ibrani. Lihat pada potongan ayat ini yang sudah diterjemah pada sesuatu yang lain dalam bahasa Inggris. Muhammadim. Tetapi Alkitab yang telah disalahartikan atau mungkin disengajakan demi menyembunyikan nama beliau.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-29 15:24
~
Saudara Saudari,

Terimakasih untuk komentar saudara. Maaf, bila kami terpaksa menghapus sebagian komentar saudara yakni huruf Ibrani. Karena memang tidak sesuai dengan situs kami untuk menggunakan hanya bahasa Indonesia. Kiranya saudara memaklumi hal ini.

Kembali ke topik. Kami yakin saudara tidak tahu dan tidak mengerti bahasa Ibrani, maka pertanyaannya adalah bagian mana yang menyebutkan muhammadim. Tahukah saudara artinya dan sudahkah saudara memahami konteksnya sehingga menyimpulkan bahwa itu nabi saudara? Bagaimana?
~
Solihin
# tampubolon 2014-08-26 14:35
~
Maaf, nampak saudara berpihak kepada Isa menurut kata-kata saudara tadi. Bagaimana saudara bisa katakan itu bisa terjadi padahal kita hanya manusia biasa? Tidak mengenal nabi sebenarnya yang terakhir. Itu saja.
# Staff Isa dan Islam 2014-08-29 15:30
~
Saudara Tampubolon,

Bukankah ada kitab suci Allah yakni Injil yang menjelaskan hal itu? Bukankah rahasia-Nya dinyatakan kepada manusia melalui firman-Nya? Karena itu, kiranya saudara mau mempelajari Isa Al-Masih dengan benar. Bahwa setelah kedatangan Isa Al-Masih di bumi ini tidak diperlukan lagi nabi. Karena keselamatan manusia telah terpenuhi dalam Isa Al-Masih. Bagaimana saudara?
~
Solihin
# Nasr 2014-09-02 11:18
~
Seperkara yang menarik umat Kristen tidak berani menulis ayat Yesaya 7:16 apabila membuat klaim Yesaya 7:14 merujuk pada Yesus. Yesaya 42:10-12 menubuatkan penghuni-penghu ni yang tinggal di Tanah Arab akan menyebarkan nyanyian baru dan memberitakan pujian Tuhan ke merata tempat sekalipun ujung bumi. Hal ini terbukti apabila umat Islam di seluruh dunia tidak putus memuji Tuhan setiap masa seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 42:10.

Sesungguhnya umat Arab telah menyampaikan nyanyian baru sejak kurun ke-7 Masehi lagi sehingga ke hari ini ke serata tempat. Dan bukan bangsa Roma yang dinubuatkan untuk menyampaikan pujian Tuhan.
# Staff Isa dan Islam 2014-09-04 13:27
~
Saudara Nasr,

Tentu kita harus jujur terhadap teks yang ada. Bila itu tidak berkaitan dengan nabi saudara, mengapa harus menyatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Jelas, ayat itu merujuk pada Isa Al-Masih, bukan kepada nabi saudara. Atau saudara memiliki pandangan lain? Bagaimana saudara?
~
Solihin
# Sandi 2014-09-05 06:31
~
"Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir" (1 Yohanes 2:18).

"Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus" (2 Yohanes 1:7).

"dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia" (1 Yohanes 4:3).
# Staff Isa dan Islam 2014-09-09 20:10
~
Saudara Sandi,

Terimakasih untuk kutipan ayat Alkitabnya. Kalau boleh tahu, apa yang hendak saudara sampaikan dengan mengutip ayat tersebut? Bagaimana saudara?
~
Solihin
# Nasr 2014-09-08 21:00
~
Saudara Nasr, tentu kita harus jujur terhadap teks yang ada. Bila itu tidak berkaitan dengan nabi saudara, mengapa harus menyatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Jelas, ayat itu merujuk pada Isa Al-Masih, bukan kepada nabi saudara. Atau saudara memiliki pandangan lain? Bagaimana saudara?

Penulis Roman di dalam Injil Yunani hanya mampu mengklaim empat ayat saja Yesaya 42:1-4 sahaja sebagai pribadi Isa Al-Masih (sila lihat Matius 12:17-21). Dan jika anda baca Yesaya 42, tidak dinyatakan oleh Tuhan yakni janji di dalam pasal 42 bakal berhenti nubuatnya ribuan tahun sebelum disambung kembali.
# Staff Isa dan Islam 2014-09-09 22:28
~
Saudara Nasr,

Jelas, bahwa Alkitab tidak pernah menubuatkan nabi saudara. Seluruh kitab mulai dari Taurat, Zabur, hingga kitab para nabi menubuatkan Isa Al-Masih. Ini patut kita pikirkan dan renungkan. Mengapa Isa Al-Masih dinubuatkan sedemikian rupa? Bagaimana menurut saudara?
~
Solihin
# Staff Isa dan Islam 2014-09-09 20:12
~
Saudara Tampubolon dan Semua Pengunjung Situs, 

Terimakasih untuk kesediaan saudara mengunjungi dan memberikan komentar pada situs kami. Tentu kami menghargai hal itu. Kami tidak ingin membuang waktu saudara dalam sebuah diskusi yang tidak sesuai dengan topik di atas. Tentu sangat baik bila kita mendalami setiap artikel sesuai topiknya, bukan? Karena itu, kami terpaksa menghapus setiap komentar yang tidak sesuai dan melebihi satu kolom. Kiranya saudara memaklumi hal ini. 

Bila saudara memiliki pertanyaan atau tanggapan di luar topik ini, silakan kirimkan email ke:
~
Solihin
# yusuf 2014-09-10 15:23
~
Nubuat dari Al-Quran dan Alkitab untuk Muhammad. Qs.61:6, "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yg akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)."

"Dan aku akan menggoncangkan semua bangsa, dan himada untuk semua bangsa ini akan datang; dan aku akan mengisi rumah ini dengan kemegahan, kata Tuhan pemilik rumah" (Hagai 2:7).

Bila diterjemaahkan dalam bahasa Yahudi kuno: ve yavu himdath kol haggoyim.
Himdath = Himdahi = Himda = bahasa Yahudi
Himada = bahasa Ibrani
Ahmad = bahasa Arab
Bagaimana tanggapan anda? Apakah anda mengakuinya?
# Staff Isa dan Islam 2014-09-11 09:38
~
Saudara Yusuf,

Terimakasih atas usaha saudara memberikan bukti tentang nubuat untuk nabi saudara. Jelas, bila kita mengamati dan mencermati teks Al-Quran tersebut, maka banyak pertanyaan yang muncul. Siapakah audiens yang mendengarkan? Kapan perkataan itu disampaikan? Dan siapa yang berkata-kata di sana, nabi saudara atau oknum lain? Dan apakah kata dalam tanda kurung -- yaitu Muhammad -- ada dalam teks bahasa aslinya? Bagaimana saudara?

Kami yakin saudara tidak mengerti bahasa Ibrani kuno. Dan terkesan bahwa saudara memaksakan teks itu sesuai dengan keinginan saudara dengan mencuplik satu kata seakan-akan itu untuk nabi saudara. Tetapi kami menghargai usaha saudara. Dan alangkah lebih baik bila saudara mempelajari bahasa Ibrani dan membaca teks itu secara menyeluruh. Benarkah itu nubuat untuk nabi saudara?
~
Solihin
# yusuf 2014-09-11 14:07
~
Qs 61:6 yang mengucapkan adalah Nabi Isa pada zamannya untuk menubuatkan masa yang akan datang. Dari mana Akhmad jadi Muhammad? Silakan anda tashrif ke dalam tata bahasa (itupun jika anda mengerti tata bahasa).

Al-Quran adalah gagasan dan hadits adalah sunah rasul, maka ia berfungsi sebagai penegas. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jubair bin Muthim, bahwasanya Rasullulah bersabda: “Sesungguhnya aku mempunyai banyak gelar selain nama Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahiy (penghapus) yang besertaku maka Allah akan menghapuskan segala kekufuran, aku adalah Al Hasyir (penghimpun) yang dengan aku manusia dikumpulkan dibawah naunganku, dan aku adalah Al’Aqib (penutup).“ Bagaimana?
# Staff Isa dan Islam 2014-09-12 09:57
~
Saudara Yusuf,

Terimakasih untuk usaha saudara. Al-Quran baru muncul enam abad kemudian. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih yang mengatakannya? Lalu siapa audiensnya? Benarkah itu perkataan Isa Al-Masih atau nabi saudara? Tertulis dimana bahwa Qs 61:6 itu diucapkan Isa Al-Masih pada zamannya? Dan apakah kata dalam tanda kurung -- yaitu Muhammad -- ada dalam teks bahasa aslinya? Bagaimana saudara?
~
Solihin
# yusuf 2014-09-12 17:13
~
Untuk staf Yesus,

Al-Quran adalah rangkuman dari berbagai kitab (Adam s/d Muhammad) Qs 61:6 adalah isi Injil yang asli dan belum terkontaminasi oleh Paulus dan kaum Romawi. Silahkan anda baca lagi ayat tersebut dengan teliti. Mengenai Ahmad sudah ditegaskan dalam hadits bahwa ahmad tersebut sebuah gelar untuk Muhammad. Mau penegasan seperti apalagi?

Di dalam Al-Quran, Allah hanya menambahkan surat yang belum dimiliki kitab lain, selebihnya adalah kitab-kitab terdahulu. Meskipun Injil sepeninggalan Nabi Isa sudah dirubah, tetapi aslinya ada di lauhil makhfudz bersama Allah.
# Staff Isa dan Islam 2014-09-15 09:29
~
Salam Sdr. Yusuf,

Terimakasih untuk tanggapan saudara.

Ada banyak tuduhan yang ditujukan kepada Akitab (Injil) bahwa saat ini Alkitab sudah tidak asli lagi. Kami melihat, karena tidak ada di dalam Alkitab tentang nama Ahmad, lantas umat Muslim dan Muhammad menuduh bahwa Injil sudah tidak asli lagi?

Kami melihat, bukankah ini dilakukan tanpa ada penyelidikan? Jika umat Muslim terutama ahli-ahli sejarah mau jujur, silakan membuktikanya. Bukankah Alkitab dalam bahasa asli saat ini masih ada dan terjaga pemeliharaannya ? Silakan untuk menyelidikinya, adakah nama Ahmad dalam Alkitab? Apakah saudara sudah memberikan saran kepada ahli Al-Quran dan sejarah?
~
Salma
# agus 2014-09-16 09:53
~
Buat staf,

Alkitab itu cuma dongeng belaka yang penuh cerita hayalan. Masa mau disamain sama Al-Quran sebagai firman Allah, ya jelas bertentanganlah . Saudara sering mengutip Al-Quran supaya sama pemikirannya. Secara tidak langsung saudara itu tidak pede pakai Alkitab yang isinya dongeng belaka.
# Staff Isa dan Islam 2014-09-16 13:55
~
Salam Sdr. Agus,

Kami menyampaikan terimakasih untuk pemaparan saudara. Alangkah lebih baiknya saudara memberitahukan kepada kami tentang hayalan yang ada dalam Alkitab? Atau mungkin hayalan itu bercerita tentang seorang yang konon katanya nabi dari Allah?

Ia membawa pesan bahwa dia adalah seorang
utusan Tuhan dengan membawa wahyu dari Allah.
Hanya sangat disayangkan fakta dan sejarah tidak bisa membuktikan hal tersebut?

Dan lagi, mungkinkah Alkitab menyelewengkan tentang nubuatan orang tersebut? Apakah ada manfaatnya?
~
Salma
# yusuf 2014-09-17 11:57
~
Bagaimana tanggapan anda tentang ini? Mengapa anda menghapusnya? Ilmiahkah tuduhan anda? Kidung Agung 5:10 (Hebrew)דודי צח ואדום דגול מרבבה ׃
(Transliterasi) dvōdî sah və’ādvōm dāgûl mērəbābâ. Artinya: Kekasihku itu putih dan merah sehat, pemimpin diantara 10.000 orang.
Kidung Agung 5:16 (Hebrew) חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי ב�*ות ירושׁלם׃
(Transliterasi) hikvō mamətaqqîm vəkullvō mahămadîm zeh dwōdî vəzeh rē‘î bənwōt yərûšālāim. Artinya: Teramat manis tutur katanya, dia adalah mahămadîm. Inilah kekasihku dan sahabatku, hai puteri-puteri Yerusalem.

Sangatlah jelas Muhammadim (Muhammad Yang Agung) adalah pemimpin 10.000 orang. Nabi Muhammad adalah pemimpin 10.000 pasukan dalam penaklukkan kota Mekkah di Paran. Apakah anda menutup mata anda?
# Staff Isa dan Islam 2014-09-19 07:01
~
Saudara Yusuf,

Kami kagum atas usaha saudara yang begitu gigih membuktikan nubuat tentang nabi saudara di Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah apakah saudara mengerti dan memahami bahasa Ibrani? Apakah saudara pernah belajar bahasa Ibrani? Bagaimana saudara dapat mengartikan mahămadîm adalah Muhammad?
~
Solihin
# ryan 2014-09-24 05:23
~
Salut ama yang Muslim. Apakah saudara admin tidak bisa bahasa Ibrani, apakah admin tidak memahami Ibrani?
# Staff Isa dan Islam 2014-09-30 07:01
~
Salam Sdr. Ryan,

Tentu ada hal-hal yang membuat komentar dihapus. Barangkali saudara dapat membaca aturan-aturan dalam memberikan komentar. Dan lagi, baik dalam bahasa Ibrani, Yunani sangat jelas tidak ada satu nama Muhammad pun di singgung. Lantas dari mana umat Muslim begitu yakin bahwa nama Muhammad ada dalam Alkitab?

Seharusnya umat Muslim mempelajari bahasa Ibrrani dan Yunani ketika hendak mengetahui satu ayat. Sebab, kami pun tentu mempelajari Al-Quran sehingga kami mengetahui hal-hal apa saja yang begitu bersebrangan dalam kitab saudara. Apakah saudara pun melakukan hal yang sama? Mempelajari Alkitab untuk mencari kebenarannya?
~
Salma
# Jalan kebenaran 2014-09-27 00:47
~
Saya juga menyimak betapa gigihnya admin ini yang selalu mencari jarum ditumpukkan jerami. Pertanyaan yang dilemparkan ke bung Yusuf sungguh pertanyaan yang tidak harus ditanyakan. Kalau gitu bagaimana kalau saya bertanya.

Bagaimana anda bisa tau semua itu bukan merujukkan kepada Muhammad, walaupun tertera dengan jelas tulisan Himada, Muhammadim, dll. Kalau bukan melalui opini anda sendiri. Kalau semua orang Kristen seperti anda maka tidak mungkin orang religius seperti Yahya Waloni, Insan Mokoginta, Bernard Nababan bahkan Yusuf Estes dll bisa berpindah keyakinan.
sungguh luar biasa nyali dan kepercayaan diri saudara admin ISA Dan ISLAM
# Staff Isa dan Islam 2014-09-30 10:58
~
Salam Sdr. Jalan Kebenaran,

Saudara, jika nubuatan tentang kedatangan Muhammad ada dalam Alkitab, kami yakinkan bahwa umat Nasrani akan percaya kepada Muhammad. Hanya sangat disayangkan bak nabi-nabi Allah dalam Perjanjian Lama tidak pernah menyinggung soal nama Muhammad.

Atau adakah saudara memiliki buktinya? Barangkali perlu ditunjukan kepada kami, agar kami dapat mengetahuinya?
~
Salma
# Staff Isa dan Islam 2014-10-21 05:40
~
Saudara Alexandria dan Semua Pengunjung Situs, 

Terimakasih untuk kesediaan saudara mengunjungi dan memberikan komentar pada situs kami. Tentu kami menghargai hal itu. Tetapi kami tidak ingin membuang waktu saudara dalam sebuah diskusi yang tidak sesuai dengan topik di atas. Tentu sangat baik bila kita mendalami setiap artikel sesuai topiknya, bukan? Karena itu, kami terpaksa menghapus setiap komentar yang tidak sesuai dan melebihi satu kolom. Kiranya saudara memaklumi hal ini. 

Bila saudara memiliki pertanyaan atau tanggapan di luar topik ini, silakan kirimkan email ke:
~
Solihin
# muhtadi 2014-11-10 15:04
~
Menurut Alkitab, Yesus adalah keturunan Daud dan Maria, ibu Yesus, bersuamikan Yusuf. Untuk maksud apa Tuhan perlu memfirmankan silsilah Yesus padahal menurut Alkitab pula Yesus adalah Allah itu sendiri?
# Staff Isa dan Islam 2014-11-13 14:29
~
Saudara Muhtadi,

Kami memiliki artikel yang membahas tentang Ketuhanan Isa Al-Masih. Silakan saudara mengunjungi link ini http://tinyurl.com/8abrx5t karena komentar saudara tidak sesuai dengan artikel di atas.
~
Solihin
# sang pencerah 2014-11-14 17:34
~
Untuk Semua Staff,

Pada kitab Ulangan 18:18 anda begitu yakin kalau kitab tersebut buat Nabi Isa padahal ayat tersebut tidak menyebut nama Nabi Isa, terlebih mengatakan "seperti engkau ini (Musa)". Berarti sama persis dengan Musa. Cobalah buka mata kita lebar-lebar dan pelajarilah kitab tersebut dengan mengambil riwayat kehidupan Nabi Musa. Kalau anda mengacu pada nabi Isa, sangat-sangat tidak sama/seperti Nabi Isa dengan Nabi Musa. Anda masih perlu belajar saudara.
# Staff Isa dan Islam 2014-11-18 09:10
~
Saudara Sang Pencerah,

Kami setuju dengan saudara bahwa Taurat, Ulangan 18:18 tidak menyebut nama Isa Al-Masih maupun nama nabi saudara. Namun, Taurat, Kitab Ulangan 34:10, “Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel.” Nabi saudara tidak dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Isa Al-Masih memenuhi semua itu (Injil, Rasul Besar Matius 3:17; Rasul Lukas 9:35).

Untuk lebih jelas, kami mempersilakan saudara mengunjungi link ini http://tinyurl.com/6ve4ngk
~
Solihin
# NW 2014-12-05 16:48
~
Nubuat: “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel” (Kitab Nabi Besar, Yesaya 7:14).

Nubuat: "dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: 'Hai Bani Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)'" (As-Shaf: 6).
# Staff Isa dan Islam 2014-12-12 05:52
~
Saudara NW,

Kami berterimakasih karena saudara telah memberikan tanggapan. Kami perlu meminta maaf karena komentar saudara yang lain terpaksa kami hapus karena telah melebihi satu kolom. Kiranya saudara memaklumi hal ini.

Saudara mengutip Kitab Nabi Besar, Yesaya 7:14 merupakan nubuat untuk Isa Al-Masih. Sedangkan sura As-Shaf: 6 bukan merupakan nubuat. Bagaimana mungkin itu adalah nubuat untuk nabi saudara sedangkan nubuat tentang nabi saudara dicatat dalam Al-Quran. Sesungguhnya seorang nabi menubuatkan nabi lain ditulis dikitabnya, bukan di kitab nabi yang dinubuatkan. Kemudian penggenapannya ditulis di kitab berikutnya.

Lagi pula, sura As-Shaf: 6 mengandung persoalan besar. Kapan Isa Al-Masih menyampaikan perkataan itu? Dimanakah lokasi peristiwanya? Siapa saja yang hadir? Bukankah Al-Quran baru muncul 6 abad sesudah Isa Al-Masih terangkat ke sorga? Mengapa nama nabi saudara harus ditambahkan dalam tanda kurung? Kiranya saudara dapat menjelaskan hal ini.
~
Solihin
# piter 2014-12-14 02:44
~
Terimakasih atas situs isadanislam.com dengan adanya situs itu telah memberikan pencerahan yang sangat dalam untuk mengenal dan lebih dekat lagi dengan Yesus Kristus Juru Selamat. Kiranya situs ini bisa menjadi berkat bagi semua umat manusia. Tuhan Yesus memberkati seluruh staff isadanislam.com .
# Staff Isa dan Islam 2014-12-18 05:48
~
Saudara Piter,

Kami berterimakasih kepada saudara karena saudara memberikan pendapat perihal situs ini. Kami berharap dan berdoa yang sama seperti saudara sehingga banyak orang yang mengenal Isa Al-Masih dengan benar.
~
Solihin
# Mengimani ISA 2014-12-17 11:59
~
Ini Alkitab dalam bahasa Indonesia. Coba lihat Songs of songs (5:16) dalam bahasa Ibrani. Di situ dengan jelas tertulis nama Muhammad dalam aksara Ibrani. Tetapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi altogether lovely.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-18 06:00
~
Saudara Mengimani Isa,

Kami ingin bertanya kepada saudara. Apakah saudara tahu dan belajar bahasa Ibrani? Kami meragukan saudara belajar aksara Ibrani. Benarkah aksara Ibrani menuliskan Muhammad? Dapatkah saudara membuktikan hal itu? Berharap saudara tidak copas.
~
Solihin
# rafi 2014-12-19 00:14
~
Perdebatan yang cukup menarik dan sepertinya tidak akan ada ujungnya. Saya seorang Muslim. Setelah saya membaca komentar-koment ar sebelumnya, sepertinya ada beberapa komentator yang menanyakan kepada anda (admin) tentang apakah anda bisa dan mengerti bahasa Ibrani. Mengapa anda tidak menjawab dengan jawaban 'bisa' atau 'tidak' melainkan anda menjawab dengan jawaban yang berputar-putar atau melempar pertanyaan balik kepada komentator?

Alangkah baiknya jika anda memberikan e-book untuk Injil yang berbahasa Ibrani (bahasa asli). Saya rasa itu akan sangat membantu menyelesaikan perdebatan ini. Terimakasih jika anda mau menjawab pertanyaan dan menerima saran dari saya.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:02
~
Saudara Rafi,

Kami belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Apakah faedahnya kami memberitahu bahwa kami bisa bahasa Ibrani atau tidak? Bukankah yang lebih penting mengetahui dan mengenal kebenaran Isa Al-Masih? Isa Al-Masih telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kedatangan-Nya. Sedangkan nabi saudara tidak pernah dinubuatkan oleh Taurat, Zabur, dan Injil.

Hal ini semakin menjelaskan keraguan terhadap nabi saudara. Al-Quran pun tidak menjelaskan Allah berbicara langsung kepada nabi saudara. Mungkinkah seorang nabi tidak berkomunikasi dengan Allah? Bagaimana menurut saudara?
~
Solihin
# efata 2014-12-19 09:16
~
Saya rasa ini bukanlah forum perdebatan seperti yang dimaksudkan saudara Rafi. Ini tempat berdiskusi. Ciptakanlah diskusi yang sehat. Ketika komentator lain menanyakan kepada admin dengan opini yang dia miliki, dan admin menanyakan balik ke komentator, saya rasa hal yang wajar. Karena kemungkinan opini dari komentator tidak mempunyai dasar yang kuat, dan hanya asumsi belaka.

Mengenai kata "mahamadin", apakah langsung bisa diartikan Muhammad? Sebagai contoh kecil jika dalam bahasa Inggris kata "angel", lalu ada orang bernama Angel, apakah kita langsung berpikiran itu orang yang dimaksud? Nubuat yang tertulis kepada Yesus lebih menjelaskan bagaimana Dia lahir, berkarya,dan wafat-Nya. Tidak serta merta pada objek saja tapi keseluruhan hidup dan matinya dan Dia menggenapi semua nubuat tersebut. Tuhan memberkati.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:06
~
Saudara Efata,

Kami berterimakasih kepada saudara karena telah memberikan tanggapan di artikel ini.
~
Solihin
# rafi 2014-12-19 11:05
~
Baik, maafkan kesalahan saya karena menganggap ini suatu forum perdebatan bukan diskusi. Jika memang di sini forum diskusi, saya mengusulkan dari pihak admin sendiri untuk melampirkan Injil dengan bahasa Ibrani asli. Mungkin jika ada ahli bahasa Ibrani di sini yang sudah tersertifikasi bisa membantu untuk menterjemahkan ayat-ayat yang menurut Islam menjadi nubuat Nabi Muhammad sedangkan menurut Kristen nubuat tersebut untuk Nabi Isa atau Yesus.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:15
~
Saudara Rafi,

Kami dapat memastikan bahwa Taurat tidak pernah menubuatkan nabi saudara. Usaha-usaha demikian karena ada rasa tidak percaya diri dari umat Islam atau nabi saudara sendiri yang membutuhkan pengakuan atas kenabiannya. Kami mempersilakan saudara membaca artikel di atas dengan teliti sebab artikel di atas mengutip ayat-ayat yang dapat saudara selidiki kebenarannya.
~
Solihin
# fransisca sela 2014-12-19 14:53
~
Saya ingin bertanya mengenai maksud dari ayat ini. Saya bingung dengan maksud ayat ini apa. Mohon penjelasan dan bantuannya. Terimakasih. Gbu.

Matius 7:21-23, "Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!"
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:24
~
Saudara Fransisca,

Kami berterimakasih kepada saudara karena memberikan pertanyaan kepada kami. Sesungguhnya pertanyaan saudara tidak berhubungan dengan artikel di atas. Namun, saudara tidak perlu kecewa, kami akan menanggapi secara singkat dan berharap dapat membantu saudara.

Konteks ayat itu berkenaan dengan nabi-nabi palsu yang datang sesudah Isa Al-Masih. Ayat 15 dari pasal itu menyatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?"

Isa Al-Masih menegaskan seorang nabi dapat dilihat bahwa dia benar-benar nabi dari perbuatannya (buah). Apakah perbuatannya selaras dengan ucapannya? Di sana akan diuji.
~
Solihin
# rafi 2014-12-19 18:04
~
Fransisca Sela,

Dari ayat tersebut dijelaskan jika bukanlah orang yang menganggap (memanggil) Nabi Isa sebagai Tuhan yang akan masuk ke dalam sorga Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang akan masuk sorga adalah orang yang percaya kepada Allah, Sang Maha Pencipta kita sebagai manusia juga para tasul dan nabi (termasuk Nabi Muhammad, Isa, Musa, Yusuf, Ayub, dll), serta malaikat maupun jin.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:28
~
Saudara Rafi,

Kami telah menanggapi perihal pertanyaan saudara Fransisca Sela. Kami mempersilakan saudara membaca tanggapan kami di atas. Hal itu berkenaan dengan nabi-nabi palsu yang datang setelah Isa Al-Masih. Sebab seluruh rencana Allah untuk menyelamatkan manusia telah terpenuhi dalam Isa Al-Masih sehingga Allah tidak memerlukan nabi lagi untuk menyampaikan firman-Nya.
~
Solihin
# efata 2014-12-19 21:05
~
Fransisca sela

Saya rasa admin telah menjelaskan dengan jelas mengenai kutipan ayat, silakan dibaca lagi. Sebaiknya membaca kutipan ayat dalam Alkitab jangan dipegal hanya beberapa ayat, mungkin lebih baik saudari membaca dan menghayati Matius 7:15-23. Jika hanya percaya kepada Allah tidak menjamin kita akan masuk sorga, tetapi melakukan kehendak-Nya Allah pasti akan lebih menjamin kita masuk ke dalam sorga.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:36
~
Saudara Efata,

Kami berterimakasih kepada saudara karena telah memberikan tanggapan. Isa Al-Masih menyatakan bahwa orang yang masuk sorga adalah orang "yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga" (Injil, Rasul Besar Matius 7:21). Apakah kehendak Bapa? Isa Al-Masih menjawab hal ini. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkanny a pada akhir zaman" (Injil, Rasul Besar Yohanes 6:40).

Dengan demikian, setiap orang diselamatkan karena percaya kepada Isa Al-Masih, bukan karena melakukan perbuatan baik atau amal ibadah. Hal ini yang tidak disampaikan Muhammad dalam pemberitaannya. Lagi pula, Muhammad tidak pernah dinubuatkan oleh Taurat, Zabur, dan Injil.
~
Solihin
# fransisca sela 2014-12-20 12:27
~
Maksud saya, kita sebagai umat Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Allah juga Tuhan. Di situ tertulis yang akan masuk sorga orang yang menjalankan perintah Allah sedangkan yang memanggil Tuhan Yesus tidak dianggap oleh Tuhan. Bukankah orang Kristen menjalankan semua ajaran Yesus yang berbeda dengan ajaran Allah di Perjanjian Lama. Kita menjalankan ajaran Yesus yang berbeda dengan Allah, lalu bagaimana?

Kenapa Yesus berkata seperti itu? Kita menjalankan ajarannya tapi nanti tidak diakui. Tertulis melainkan yang menjalankan perintah Allah yang akan masuk sorga sedangkan ajaran Allah dan Yesus berbeda. Contoh dalam Perjanjian Lama hukum Taurat (makanan yang diharamkan) tapi Yesus mengajarkan tidak ada makanan yang haram dan kita mengikuti ajarannya. Mohon penjelasannya.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:50
~
Saudara Fransisca Sela,

Kami telah menanggapi perihal pertanyaan saudara. Kami mempersilakan saudara untuk membaca tanggapan kami di atas. Kami memohon maaf karena komentar saudara lainnya terpaksa kami hapus karena telah melebihi satu kolom. Maaf, untuk ketidaknyamanan ini. Kiranya saudara memakluminya.
~
Solihin
# rafi 2014-12-22 00:30
~
Efata,

Benar sekali. Saya setuju dengan anda. Jika kita hanya percaya pada Allah tanpa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, kita tidak akan bisa menyentuh sorga-Nya. Terimakasih koreksinya.

Fransisca Sela,

Sesungguhnya ajaran yang dibawa Yesus atau Nabi Isa (Injil) tidaklah berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa (Taurat), Nabi Daud (Zabur/Mazmur) dan Nabi Muhammad (Al-Quran). Keempat kitab Allah tersebut berisi tentang ketauhidan dan menerangkan bahwa Allah itu nyata, hanya satu dan satu-satunya tiada beranak maupun diperanakkan.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-22 17:54
~
Saudara Rafi,

Kami telah memberikan tanggapan perihal komentar saudara Efata. Kami mempersilakan saudara membaca tanggapan kami di atas. Kami mengajak saudara untuk fokus dengan topik di atas. Terimakasih.
~
Solihin
# fransisca sela 2014-12-22 19:14
~
Mohon maaf, tapi saya kurang puas dengan jawaban saudara staff. Saya maksud mengenai ayat tersebut, bukankah tidak ada hubungannya dengan ayat nabi palsu? Ayat yang saya tanyakan mengenai pengakuan Yesus terhadap kita, kenapa Yesus berkata seperti itu? Itu tidak ada hubungannya dengan nabi palsu. Yesus menyuruh kita untuk mengikuti kehendak Bapa di sorga yaitu memercayai-Nya, dan kita jelas sudah memercayai Yesus, tapi mengapa Yesus berkata orang yang memanggil nama-Nya, mengusir setan demi nama-Nya, mengadakan mujizat demi nama-Nya tidak akan diakui ?

Saya merasa sangat bingung dengan pernyaan itu. Mohon bantuannya. Terimakasih.
# Staff Isa dan Islam 2014-12-25 05:21
~
Saudara Fransisca Sela,

Kami telah menjelaskan secara singkat mengenai konteks ayat itu. Kami mengerti bahwa saudara masih bingung dengan ayat tersebut karena kami menduga saudara tidak membaca ayat itu secara menyeluruh. Kami menyarankan saudara untuk membaca ayat itu mulai dari ayat 15 hingga ayat 23 untuk mengerti dengan benar.

Kami berharap saudara memberikan email yang benar karena kami telah mengirimkan jawaban kami selanjutnya ke email saudara. Sebab topik diskusi ini tidak sesuai dengan artikel di atas. Jadi, kami perlu membatasinya. Terimakasih untuk pengertian saudara.
~
Solihin
# Minahasa 2014-12-27 19:42
~
Pada dasarnya bangsa Arab iri di Alkitab Israel yang dipanggil menjadi umat pilihan Allah yang notabene adalah garis keturunan Ishak dan bukan Ismail yang adalah bapa orang Arab. Di Al-Quran pun yang disebut garis kenabian adalah Abraham-Ishak-Y akub. Lagian Abraham sampai Yesus semua datang dari bani Israel. Mengapa tiba-tiba ada orang Arab yang mengaku-ngaku dirinya adalah nabi untuk melengkapi nabi-nabi orang Israel? Kenapa tidak buat Allah sendiri saja? Kenapa mau merampas Allahnya orang Israel?

Intinya adalah bangsa Arab tidak menerima kenyataan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah tapi pada dasarnya apapun suku anda, apapun golongan anda Tuhan Yesus selalu bersedia menyelamatkan anda. Asalkan anda percaya dan melakukan akan apa yang difirmankan-Nya ..Tuhan Yesus memberkati.
# Staff Isa dan Islam 2015-02-25 10:21
~
Saudara Minahasa,

Kami berterimakasih untuk tanggapan saudara. Semoga memberikan pencerahan bagi pengunjung situs ini.
~
Solihin
# Sang pencerah 2015-01-08 17:19
~
Minahasa,

Sangat disayangkan perkataan saudara yang tidak mengetahui kitab saudara. Dari perkataan saudara sendiri sudah banyak kebohongan. Abraham mempunyai anak Ishak yang nanti jadi keturunan Israel dan Abraham pun memiliki anak yang namanya Ismael yang jadi bapak bangsa Arab dan di dalam kitab saudara mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang dibangkitkan dari orang Israel seperti Musa, berarti nabi yang akan bangkit bukan dari Israel. Apa anda sudah mengetahui kebenaran ini? Jangan cuma bicara besar tapi tidak tahu sejarah kitab anda sendiri.
# Staff Isa dan Islam 2015-02-25 10:22
~
Saudara Sang Pencerah,

Kami tertarik dengan pernyataan saudara berikut, “…tidak akan ada lagi nabi yang dibangkitkan dari orang Israel seperti Musa…” Pertanyaannya adalah apakah nabi saudara seperti Musa? Musa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan (Taurat, Ulangan 34:10). Apakah nabi saudara berbicara berhadapan muka dengan Allah? Musa memiliki mujizat yang disaksikan banyak orang. Apakah nabi saudara memiliki mujizat yang disaksikan banyak orang? Tertulis dimanakah itu dalam Al-Quran? Bagaimana saudara?
~
Solihin
# pencari fakta 2015-02-13 15:06
~
Saya adalah seorang Kristen dan saya mengakui dengan jujur bahwa Muhammad memang telah dinubuatkan di Alkitab, walaupun tidak disebutkan namanya. Salah satu nubuatan tentang Muhammad dapat kita lihat dan baca di Alkitab pada kitab Yeremia 23:35-36, Injil Matius 7:15-20, Matius 24:11, surat 2 Petrus 2:1,14. Ini hanya sebagian kecil saja, masih banyak nubuat-nubuat tentang Muhammad tertulis di Alkitab. Jadi, buat teman-teman Muslim sebarkanlah juga kepada orang lain.
# Staff Isa dan Islam 2015-02-25 10:23
~
Saudara Pencari Fakta,

Kami berterimakasih untuk tanggapan saudara.
~
Solihin
# Selvianingsih 2015-02-23 07:44
~
Kami telah menanggapi perihal pertanyaan saudara Fransisca Sela. Kami mempersilakan saudara membaca tanggapan kami di atas. Hal itu berkenaan dengan nabi-nabi palsu yang datang setelah Isa Al-Masih. Sebab seluruh rencana Allah untuk menyelamatkan manusia telah terpenuhi dalam Isa Al-Masih sehingga Allah tidak memerlukan nabi lagi untuk menyampaikan firman-Nya.
Solihin


Ini jawaban standard orang Kristen yang tidak konsekuen dengan judul di atas "Isa dan Islam dialog agama"
# Staff Isa dan Islam 2015-02-25 10:24
~
Saudara Selvianingsih,

Kami berusaha untuk menjelaskan setiap ayat Alkitab sesuai konteksnya. Bila kami menemukan pertanyaan yang sama dan telah menanggapinya, apakah kami salah bila kami meminta saudara membaca tanggapan kami? Bila saudara telah membacanya dan memiliki pandangan lain, kami bersedia berdiskusi mengenai hal itu. Bagaimana saudara?
~
Solihin
# sang pencerah 2015-03-03 16:22
~
Sfaff,

Sudah sangat jelas kitab anda mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang akan dibangkitkan dari orang Israel seperti Musa. Jadi, semua nabi yang lahir di Israel tidak cocok dengan ayat ini. Dan nabi Muhammad sangat seperti dengan nabi Musa karena keduanya adalah nabi tidak seperti Isa yang anda paksakan untuk jadi Tuhan.

Dan anda katakan Musa berhadapan muka dengan Tuhan tapi di sisi lain kitab anda mengatakan pula tak seorangpun dapat melihat Tuhan. Pertanyaannya adalah siapa yang selalu berbohong anda atau kitab anda? Mukjizat nabi Muhammad dapat membelah bulan dan disaksikan oleh kaum Quraisy.
# Staff Isa dan Islam 2015-03-06 09:10
~
Saudara Sang Pencerah,

Kami senang saudara menanggapi pertanyaan kami. Namun, saudara tidak menjawab pertanyaan kami yang lain. Apakah nabi saudara berbicara berhadapan muka dengan Allah? Tertulis dimanakah mujizat nabi saudara dalam Al-Quran? Bagaimana saudara?

Kami berharap saudara bukan sekedar klaim tetapi dapat membuktikan hal itu. Setelah saudara menjawab pertanyaan kami ini, maka kami akan menanggapi tanggapan saudara.
~
Solihin
# sang pencerah 2015-03-06 16:54
~
Staff,

Maaf Solihin tak seorangpun dapat melihat Tuhan itu juga yang dikatakan Injil. Jadi, jika anda memaksakan berhadapan muka tidak ada ayatnya. Anda kiranya harus banyak belajar kitab-kitab. Sudah berapa kali saya katakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad ialah membelah bulan (Qs al Isra). Bagaimana dengan pertanyaan saya terdapat dimanakah Injil yang menyebut Yesus dirinya Tuhan? Saya tunggu jawabannya.
# Staff Isa dan Islam 2015-03-19 15:12
~
Saudara Sang Pencerah,

Taurat menjelaskan, "Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel" (Taurat, Kitab Ulangan 34:10). Karena itu, kami belum menemukan jawaban saudara. Apakah nabi saudara berbicara berhadapan muka dengan Allah? Tertulis dimanakah mujizat nabi saudara dalam Al-Quran? Bagaimana saudara?

Perihal pertanyaan saudara. Kami sangat tertarik dan ingin segera menjawab pertanyaan saudara. Bagaimana bila kita diskusi di link yang tepat? Silakan klik ini http://tinyurl.com/8abrx5t . Kami menunggu saudara di sana.
~
Solihin
# sang pencerah 2015-03-23 16:39
~
Staff,

Maaf Solihin, tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu juga yang dikatakan Injil. Jadi, jika anda memaksakan berhadapan muka berarti ayat ini bertentang dengan ayat lain mana yang palsu? Anda kiranya harus banyak belajar kitab-kitab. Sudah berapa kali saya katakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad ialah membelah bulan (Qs al Isra). Bagaimana dengan pertanyaan saya terdapat dimanakah Injil yang menyebut Yesus dirinya Tuhan? Saya tunggu jawabannya.
# Staff Isa dan Islam 2015-03-24 19:31
~
Saudara Sang Pencerah,

Kami berterimakasih untuk masukan saudara. Kami memang senang belajar. Oleh sebab itu, kami bertanya kepada saudara. Apakah nabi saudara berbicara berhadapan muka dengan Allah? Sebab Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Lalu, siapakah saksi mata orang yang melihat nabi saudara membelah bulan? Tertulis dimanakah dalam Al-Quran nama orang tersebut? Bagaimana saudara?

Perihal pertanyaan saudara. Kami telah memberikan link, silakan saudara mengunjunginya dan kita berdiskusi di sana. Kami menunggu saudara.
~
Solihin
# sang pencerah 2015-03-26 16:54
staff paulus
anda memaksakan musa berhadapan muka dengan tuhan.tapi di ayat lain tak seorangpun yg dapat melihat tuhan!! jadi mana ayat yg palsu??kok bisa bertentangan begini??sudahka h anda baca qs al isra yg menjelaskan mukjizat nabi muhammad? pasti belum.disinilah kelemahan anda cuma memakai alkitab yg nota benenya buatan paulus bukan injil asli. sudah jelas ayat ayat alkitab banyak bertentangan karena kelicikan paulus yg mengaku rasul ke 13 padahal dia belum ada sewaktu jaman nabi isabgm pertanyaan saya??link link link terussss jawab dong terdapat dimana injil yg menyebut nabi isa dirinya tuhan???
isadanislamstudi.com

* Untuk bisa masuk ke pelajaran kursus ini, non-aktifkan 'pop-up blocker' komputer Saudara dengan meng-klik di sebuah 'bar' di bawah 'status bar' di bagian atas layar komputer

Isa Islam Dan Kaum Wanita

Click gambar di samping untuk artikel - artikel untuk wanita Muslim


 

www.isaislamdankaumwanita.com